Kalkulátor optimalizace daňové povinnosti prostřednictvím darů

Aplikace slouží k výpočtu optimalizaci daňové povinnosti prostřednictvím darů za rok 2010 a byla vytvořena ve spolupráci s PwC Česká republika. Generálním partnerem je ČSOB.

PWC
ČSOB

Příjmy dle § 6
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
příjmy
ZD - superhrubá mzda (§ 6)
Příjmy dle § 7
Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
příjmy
výdaje
ZD (§ 7)
Příjmy dle § 8
Příjmy z kapitálového majetku
příjmy
výdaje
ZD (§ 8)
Příjmy dle § 9
Příjmy z pronájmu
příjmy
výdaje
ZD (§ 9)
Příjmy dle § 10
Ostatní příjmy
příjmy
výdaje
ZD (§ 10)
 
Základ daně celkem
Položky odčitatelné od ZD
Dary
 
Základ daně po upravách
Základ daně zaokrouhlený
Daň při odečtu darů
Daň bez darů
Daňová úspora
Z daně mohou být dále uplatněny slevy, což však nemá vliv na rozdíl mezi daní při odečtu darů a daní bez darů.

Výsledky jsou pouze informačního charakteru. Neručíme za správnost výsledku.
 
 


Upozornění: Aplikace obsahující matematický modul pro výpočet optimalizace daňové povinnosti prostřednictvím darů, je pouze pomocným nástrojem sloužícím pro základní orientaci v problematice a nenahrazuje v jednotlivých případech právní nebo daňové poradenství. Společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. neručí za případné škody způsobené použitím výpočtů provedených pomocí aplikace a použitím informací zveřejněných na těchto webových stránkách.
Poplatníci daně z příjmů právnických osob
Náklady (bez účtové skupiny 59)
Výnosy
HV před zdaněním
Položky zvyšující ZD

přidat položky zvyšující ZD (klikni)
 
Rozpis položek zvyšujících ZD
účtová skupina 50
účtová skupina 51
účtová skupina 52
účtová skupina 53
účtová skupina 54
účtová skupina 55
účtová skupina 56
účtová skupina 57
účtová skupina 58
účtová skupina 59
ostatní
zavřít
Položky snižující ZD

přidat položky snižující ZD (klikni)
 
Rozpis položek snižujících ZD
účtová skupina 60
účtová skupina 61
účtová skupina 62
účtová skupina 63
účtová skupina 64
účtová skupina 65
účtová skupina 66
účtová skupina 67
účtová skupina 68
ostatní
zavřít
ZD po úpravách
Odčitatelné položky
ZD po odpočtech
Dary klasické
Dary VŠ a výzk. org.
Dary celkem
Výsledky
Zaokrouhledný základ daně po odečtech
Daň při odečtu darů
Daň bez darů
Daňová úspora

Výsledky jsou pouze informačního charakteru. Neručíme za správnost výsledku.
 
 


Upozornění: Aplikace obsahující matematický modul pro výpočet optimalizace daňové povinnosti prostřednictvím darů, je pouze pomocným nástrojem sloužícím pro základní orientaci v problematice a nenahrazuje v jednotlivých případech právní nebo daňové poradenství. Společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. neručí za případné škody způsobené použitím výpočtů provedených pomocí aplikace a použitím informací zveřejněných na těchto webových stránkách.
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz