Kalendář akcí

Nábor členů do plaveckého klubu

datum: 23.2.2017 - 31.12.2025
kraj: Jihomoravský
místo: Aquapark Kohoutovice, Chalabalova 946/2a, 623 00 Brno
druh akce: Jiné
pořadatel: Plavecký klub Brno z.s.
web: http://www.plaveckyklubbrno.cz

Celoročně provádíme nábor nových členů, které baví plavání a chtějí reprezentovat město Brno na soutěžích a závodech.

Linka bezpečí pořádá Výcvik v telefonické krizové intervenci

datum: 13.10.2017 09:00 - 9.12.2017
kraj: Praha
místo: Praha 8
druh akce: Jiné
pořadatel: Linka bezpečí
web: http://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/vycvik-v-telefonicke-krizove-intervenci/

Výcvik v telefonické krizové intervenci Komu je výcvik určen: každému, kdo se chce dozvědět více o telefonické krizové intervenci. pracovníkům sociálních služeb a pomáhajících profesí, kteří se setkávají s osobami v náročných situacích a hledají nástroje, jak takové krize zvládat lidem, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci a mají zájem o psychologii studentům humanitních oborů Podzimní výcvik TKI proběhne v těchto termínech: 13. – 15. 10. 27. – 29. 10. 10. – 12. 11. 24. – 26. 11. 8. – 9. 12. Výcvik má časovou dotaci 140 hodin, ve kterých je zahrnuto plných 30 hodin náslechů přímo na Lince bezpečí. Je také akreditovaný u MPSV a v systému dalšího vzdělávání. Cena kurzu Plná cena: 15.990 Kč včetně náslechů na LB Snížená cena: 13.990 Kč včetně náslechů na LB je určena pro studenty prezenčního studia, příjemce starobního důchodu, držitele průkazu ZTP, ZTP/P, matky, resp. otce na mateřské rodičovské dovolené nebo uchazeče v evidenci úřadu práce. Chcete po absolvování Výcviku v TKI pracovat na Lince bezpečí? Přečtěte si, jak vypadá práce našeho konzultanta. Našim zaměstnancům vracíme náklady za Výcvik v TKI až do výše 3000 Kč. Přihlašujte se na vzdelavani@linkabezpeci.cz. K vašemu emailu prosím připojte životopis a motivační dopis Proč chcete absolvovat Výcvik v TKI.

Kurz efektivního rodičovství

datum: 14.10.2017 09:00 - 25.11.2017 16:30
kraj: Praha
místo: Rubensova 2237, Praha 10 (OD Skalka, 1. patro) v prostorách Církve bratrské, přímo na metru A - Skalka
druh akce: Beseda / diskuse
pořadatel: Centrum pro manželství a rodinu, z.s.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ 227 57 287

web: http://www.manzelstviarodina.cz/news/novy-kurz-efektivniho-rodicovstvi-v-praze/

Anotace: Zážitkově vzdělávací kurz pro rodiče a prarodiče, kteří chtějí rozvinout své výchovné kompetence a posunout se k výchově dětí samostatných, zodpovědných a pohodových. A aby to šlo bez křiku a výčitek i bez shovívavého rozmazlování. Kurz se koná ve dnech 14. 10., 4. 11., 25. 11. 2017 - kurz v délce tří sobot vždy od 9 do 17 hod. Lektorka: Ing. Stanislava Hrušková, Ph.D. se narodila roku 1975 v Sokolově. V roce 1998 absolvovala Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze a v roce 2005 absolvovala doktorské studium v oboru psychologie a sociologie práce. - Má 2 děti, ve volném čase se věnuje fotografování a hudbě.

Zapojte se do Cesty z exekucí

datum: 23.10.2017 - 22.12.2017 23:00
kraj: Jihomoravský
místo: Brno
druh akce: Jiné
pořadatel: Jiří Bezděk (NADKLAM - děti dětem od klamu k prozření) & Iveta Kováčová & Světla pro život, z.s.
web: http://www.nadklam.cz/cesta-z-exekuci/

Máte ve vaší organizaci uživatele služeb, kteří řeší exekuce?
Jsou vašimi klienty lidé ohrožení sociálním vyloučením kvůli dluhům?
Hledají u vás pomoc lidé v oblastech právní a finanční gramotnosti?
Chcete rozšířit nabídku pro své klienty a uživatele vašich služeb?

Řekněte vašim klientům o Cestě z exekucí.
Informujte vaše uživatele služeb o Cestě z exekucí.
Spojte se s námi.

Cesta z exekucí sestává ze tří bloků, kde formou dvou moderovaných debat o exekucích v oblasti vlastního předávání zkušeností chceme docílit aktivní práce s účastníky debat na individuálním řešení jejich stávajícího stavu v rámci třetího bloku.
Cesta z exekucí má účastníky seznámit s prostředím exekučních řízení a jeho změnami a to takovým způsobem, aby se účastníci dokázali zorientovat a orientovat v rámci základních právních mantinelů a možností řešení své situace.

Cíle Cesty z exekucí jsou:
- zvýšení obecné právní gramotnosti v oblasti exekucí
- motivace k dlouhodobému držení plánu
- motivace k započetí řešení vlastní životní situace
- motivace k samostatnému řešení vlastní životní situace
- motivace ke sdílení zpětné vazby o výsledcích společné práce
- zapojení do dalších aktivit v pomoci lidem ve stejně těžké životní situaci

Splnění poslání Cesty z exekucí je dosaženo docílením stanoveného KPI‘s (klíčového ukazatele výkonosti).

Rodinné konference – úvod do problematiky

datum: 24.10.2017 09:00 - 24.10.2017 17:00
kraj: Celá ČR
místo: Pardubice
druh akce: Přednáška
pořadatel: Amalthea.cz
web: http://amalthea.cz

Seminář je určen: pracovníkům vykonávajícím činnost v sociálních službách, v sociálně - právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních. Seminář je akreditován MPSV. Seminář představuje nový přístup v oblasti péče o ohrožené rodiny s dětmi, který vrací rozhodovací pravomoc zpátky rodině a poukazuje na návrat k tradičnímu řešení obtížných situací.

Rodinné konference – úvod do problematiky

datum: 24.10.2017 09:00 - 24.10.2017 17:00
kraj: Celá ČR
místo: Pardubice
druh akce: Přednáška
pořadatel: Amalthea z.s.
web: http://amalthea.cz

Seminář je určen: pracovníkům vykonávajícím činnost v sociálních službách, v sociálně - právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních. Seminář je akreditován MPSV. Seminář představuje nový přístup v oblasti péče o ohrožené rodiny s dětmi, který vrací rozhodovací pravomoc zpátky rodině a poukazuje na návrat k tradičnímu řešení obtížných situací. Seminář seznamuje účastníky nejen s historií rodinných konferencí, ale hlavně klade důraz na předání zkušeností s využíváním tohoto přístupu v České republice. Absolventi se dozvědí, jak motivovat členy rodiny, aby využili nabídku uspořádání rodinné konference, jak probíhá celý proces, jakou roli zaujímá pracovník OPSOD, koordinátor rodinné konference a odborníci, jak uspořádat rodinnou konferenci v širokém kruhu rodiny a přátel a jak je to s přítomností dítěte. Součástí jsou praktická cvičení a ukázky kazuistik.

Akreditovaný kurz- Montessori principy v péči o seniory

datum: 24.10.2017 09:00 - 24.10.2017 16:00
kraj: Praha
místo: Centrum Seňorina, Na Poříčí 36, Praha 1
druh akce: Přednáška
pořadatel: Centrum Seňorina
web: http://www.centrum-senorina.cz

24.10.2017 MONTESSORI PRINCIPY V PÉČI O SENIORY Místo konání: Centrum Seňorina, Na Poříčí 36, Praha 1, www.centrum-senorina.cz Cena kurzu: 1 150 Kč/osoba, pro 3 osoby ze stejné organizace (rodiny) cena 950 Kč/osoba. (v ceně kurzu je zajištěno drobné občerstvení). Čas konání: začátek od 9:00 - 16:00, s přestávkou na oběd. Rezervace místa: na telefon 606 248 137 nebo seminar@centrum-senorina.cz Lektorka: Mgr. Kateřina Pinkasová Kurz je určen jak profesionálním pečujícím, tak všem, kdo chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v péči o seniory směrem k hledání potenciálu kvality života navzdory stáří, demenci či jinému omezení. Získáte tipy na praxí prověřené aktivity v duchu Montessori a dozvíte se také fakta o fungování paměti, na jejichž základech lze pomoci lidem s demencí udržet co nejlépe jejich soběstačnost a radost ze života. Kurz je akreditován u MPSV pod číslem 2016/0942-PC/SP/PP

Jak od malička rozvíjet myšlení dětí

datum: 25.10.2017 09:00 - 25.10.2017 16:30
kraj: Celá ČR
místo: Pardubice
druh akce: Přednáška
pořadatel: Amalthea z.s.
web: http://amalthea.cz

Seminář je určen: rodičům/pěstounům přijatých dětí, všem pracovníkům, kteří pracují s dětmi, náhradními nebo ohroženými rodinami, pracovníkům v přípravě budoucích náhradních rodičů, pedagogům. Rozumový rozvoj dítěte je základem pro jeho budoucí samostatný život. Současné poznatky ukazují, že vrozená schopnost rozvíjet se v oblasti inteligence je velmi vysoká. Seminář nabízí poznání základních principů a nácvik konkrétních postupů, které se opírají o psycho-pedagogický model a propracovanou metodiku R. Feuersteina. Součástí semináře je praktická ukázka této metody. Principy jsou představeny srozumitelným a na každodenní praxi zaměřeným způsobem.

Minikonference Dne konce dluhů

datum: 27.10.2017 10:00 - 27.10.2017 12:00
kraj: Jihomoravský
místo: Tiskové středisko Kanceláře Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
druh akce: Fórum / konference
pořadatel: Jiří Bezděk (NADKLAM - děti dětem od klamu k prozření) & Světla pro život, z.s.
web: http://www.nadklam.cz/news/pozvanka-na-minikonferenci-dne-konce-dluhu/

Srdečně zveme brněnské organizace řešící sociální problematiku na Minikonferenci Dne konce dluhů.

S ohledem na kooperační předpoklady projektu, jeho veřejný přínos a místní přesah a potenciál ke sběru dat za řešením palčivé sociální oblasti bude dán každému z účastníků prostor k vyjádření se k projektu Den konce dluhů.

Předem děkujeme za vstřícnost a včasné potvrzení účasti, neboť kapacita míst tiskového střediska je omezená.

Více o projektu Den konce dluhů zde: www.nadklam.cz/projekty/den-konce-dluhu-dekod/

Komunikační dovednosti, komunikační pravidla, psychická zátěž

datum: 10.11.2017 09:00 - 10.11.2017 16:30
kraj: Celá ČR
místo: Pardubice
druh akce: Přednáška
pořadatel: Amalthea z.s.
web: http://amalthea.cz

Seminář je určen: rodičům/pěstounům a všem, kteří pracují s dětmi nebo dospělými i těm, kteří chtějí pracovat se sebou samým. Seminář je postaven na základech teorie komunikace, ale pracuje i s formou sebezkušenostních a interaktivních technik ve skupině. Od úvodu do problematiky provází posluchače komunikačními pravidly, dobrodružstvím neverbální komunikace. Zabývá se problematikou vlivu stresu na člověka z pohledu dopadů různých komunikačních stylů. Obsahuje seznámení s technikami zvyšování odolnosti proti stresu, kritizování a přijímání kritiky.

Rodiče – uživatelé drog v agendě SPOD – úvod do problematiky

datum: 14.11.2017 09:00 - 14.11.2017 17:00
kraj: Celá ČR
místo: Pardubice
druh akce: Přednáška
pořadatel: Amalthea z.s.
web: http://amalthea.cz

Seminář je určen: sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují s ohroženými rodinami s dětmi. Seminář je akreditován MPSV. Cílem semináře je představit účastníkům problematiku užívání návykových látek rodiči, připravit je na setkávání s touto klientelou, odstranit mýty, které se s tímto tématem pojí. Účastníci budou seznámeni s možnými dopady užívání drog na děti, budou vysvětleny postupy dobré praxe a poskytnuty informace případných specializovaných pracovištích, kam je vhodné se obracet. Na semináři bude vytvořen prostor pro sdílení vlastních zkušeností a plánování postupů v případech, které účastníci řeší ve své praxi.

Seminář Dobrovolníci pro rozvoj

datum: 25.11.2017 10:00 - 25.11.2017 18:00
kraj: Praha
místo: Centrum Narovinu, Sokolská 32, Praha 2
druh akce: Jiné
pořadatel: Centrum Narovinu
web: http://www.adopceafrika.cz

Máš chuť zapojit se do projektů rozvojové spolupráce zaměřených na Afriku? Zveme na seminář Dobrovolníci pro rozvoj. sobota 25.11. od 10 do 18 hod. Centrum Narovinu - Sokolská 32, Praha 2 Hledáme nové lidi pro náš tým dobrovolníků, především koordinátory projektu „Adopce afrických dětí“ a “Komunitní centrum Ostrov Naděje”, překladatele do AJ, dobrovolníky na zajištění výstav a propagaci projektů, zpracování videí, administrativní výpomoc, specialisty na propagaci na internet… Dozvíš se zajímavé informace z oblasti rozvojové spolupráce a o projektech, které kladou důraz na trvalou udržitelnost a aktivní přístup při práci s místními komunitami, mají citlivý přístup ke kulturním odlišnostem a respekt k různorodosti. Seminář probíhá aktivní formou. Kurz vede Dana Feminová – zakladatelka a ředitelka Centra Narovinu Přihlášky a dotazy: dana.feminova@adopceafrika.cz - mobil: 777 711 911

Wikikonference

datum: 2.12.2017 10:00 - 2.12.2017 17:00
kraj: Praha
místo: Francouzský institut
druh akce: Fórum / konference
pořadatel: Wikimedia ČR
web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Wikikonference

Na 9. ročníku Wikikonference se budeme letos zabývat tématem jak se rodí wikipedisté. Jak pomáháme novým editorům na svět, proč je mezi nimi málo žen a co s tím můžeme dělat a nebo co motivuje uživatele začít na Wikipedii editovat? Na to vše nám odpoví čeští i zahraniční řečníci. Zatím si zapište do svých diářů datum, podrobnosti k programu i k registraci budou průběžně přibývat. Facebookovou událost s informacemi o konferenci naleznete zde: 1url.cz/ftUVw
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 173 166, e-mail: nadace@neziskovky.cz