Zpravodajství

Zpravodajství

Uznání neformálního vzdělávání – celospolečenské téma

Nejdůležitější institucí ve vzdělávání dětí a mládeže je škola. Vedle ní pak, trochu ve stínu, existují další formy vzdělávání, mezi nimi i zájmové a neformální, přičemž je nesporné, že pro rozvoj osobnosti člověka, jeho znalostí a dovedností, je nezastupitelné. Formální uznání jeho výsledků jak ze strany státu, tak ze strany zaměstnavatelů a vzdělavatelů, ale i jednotlivců si zatím stále hledá svoji cestu na výsluní.
celý článek
 

Muži v neziskovém sektoru

Anketa na téma pracovních kolektivů v neziskovém sektoru.
celý článek
 

Začni s neziskovkou

Dne 23. 4. 2014 se uskuteční pod záštitou České zemědělské univerzity první ročník unikátního festivalu „Začni s neziskovkou“. Hlavní myšlenkou a cílem je propojit neziskové organizace a studenty ať už prostřednictvím zajímavých stáží a pracovních příležitostí nebo pomocí při tvorbě bakalářských a diplomových prací. Festival bude probíhat od 10:00 do 17:00 v klubu „C“ na ČZU.
celý článek
 

TechSoup pomáhá neziskovkám v České republice již čtvrtým rokem

Díky programu TechSoup mohou české neziskovky již čtvrtým rokem získávat software či hardware darem za pouhý administrativní poplatek. Program sdružuje významné technologické společnosti – od začátku jsou dárcovskými partnery Microsoft a SAP, již téměř dva roky lze získat i síťový hardware od společnosti Cisco. Potěšující novinkou je zapojení české společnosti Zoner Software, ke kterému došlo loni v září.
celý článek
 

Setkání zástupců nestátních neziskových organizací z Prahy 5 - Pozvánka

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s městskou částí Praha 5
Vás již podruhé srdečně zve do Václavky – Vzdělávacího střediska NROS na setkání zástupců nestátních neziskových organizací z Prahy 5 pod záštitou starosty, pana Ing. Miroslava Zeleného, a Mgr. Diany Bubníkové, předsedkyně Sociální a zdravotní komise.
celý článek
 

Spojením dvou organizací vzniká nová kvalita

S účinností od 1. ledna 2014 se Národní institut dětí a mládeže (NIDM) sloučil s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Většina jeho agend tedy i nadále bude pokračovat a rozvíjet se pod hlavičkou NIDV.
celý článek
 

Výzva pro podporu rozvoje neziskových organizací!

Sedukon, o.p.s. v rámci projektu PROACT nabízí jedinečnou možnost podpořit rozvoj osmi vybraných organizací z celé ČR.
celý článek
 

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program „Zdraví“) Ministerstvo zdravotnictví ČR jako Zprostředkovatel Programu „Zdraví“ vyhlašuje VÝZVU č. 2 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů

Cílem výzvy je posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající. Konkrétně jde o podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, včetně dlouhodobé systematické geriatrické péče v geografickém zaměření, podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem a podporu péče poskytované NNO.
celý článek
 

Nadace Partnerství a Nadace pro rozvoj občanské společnosti společně vyhlašují 1. výzvu k předkládání žádostí do programu Fond pro nestátní neziskové organizace

Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí 205 miliónů korun na podporu aktivit občanské společnosti. O granty mohou neziskovky žádat od 20. ledna.
celý článek
 

Činnost bývalého Národního institutu dětí a mládeže se od ledna rozběhla naplno

Národní institut dětí a mládeže (NIDM) ukončil svoji činnost k 31. 12. 2013. Jak jsme již informovali, většina jeho agend i s projektovou činností přešla pod Národní institut pro další vzdělávání se sídlem na Senovážném náměstí 25 v Praze 1. Od ledna letošního roku se tak aktivity bývalého NIDM opět rozběhly na plné obrátky.
celý článek
 

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Městskou částí Praha 5 pořádají snídani pro nestátní neziskové organizace z Prahy 5

celý článek
 

Pozice vhodné pro OZP nabízí Telefonica CR

Hledáte uplatnění na trhu práce? Podívejte se na web naší společnosti Telefónica www.chcidoo2.cz.
celý článek
 

Projektem roku 2013 je Národní centrum podpory transformace sociálních služeb Milana Šveřepy

Nejlepším profesionálním projektem roku 2013 byl v podvečer festivalu projektového řízení, 21. listopadu v Centru současného umění DOX, vyhlášen projekt Národní centrum podpory transformace sociálních služeb projektového manažera Milana Šveřepy ze společnosti 3P Consulting.
celý článek
 

CENA KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI

V Rytířském sále Senátu Parlamentu České republiky byli dne 19. listopadu 2013 vyhlášeni a oceněni vítězové osmého ročníku Ceny kvality v sociální péči.
celý článek
 

Neziskový sektor zná první držitele ocenění Neziskovka roku

Nejúspěšnější neziskové organizace v České republice poprvé získaly ocenění Neziskovka roku. Ta byla během slavnostního večera v prostorech Senátu Parlamentu ČR udělena ve čtyřech kategoriích.
celý článek
 

Office 365 pro neziskové organizace

celý článek
 

U kulatého stolu o uznávání neformálního vzdělávání

V pondělí 21. 10. 2013. se uskutečnil v pořadí první Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání v rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2.
celý článek
 

TZ: Známka spolehlivosti pomůže zprůhlednit neziskový sektor

Neziskové organizace budou moci už v příštím roce zažádat o značku spolehlivosti. Podmínkou jejího udělení bude nezávislé hodnocení, které posoudí, jak je organizace řízena, zda naplňuje své poslání a především jak hospodaří se svěřenými prostředky od dárců.
celý článek
 

Americký student medicíny běhá s českými dětmi na vozíku pražské půlmaratony aneb jeden z vítězných příběhů Ceny VIA BONA za individuální a firemní filantropii

celý článek
 

NENÍ TICHO JAKO TICHO - Jedinečné 4 dohody

Poslední zářijový týden proběhl v ČR Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Do projektu občanského sdružení ORBI PONTES se zapojila řada partnerů, kteří prostřednictvím kulturních a vzdělávacích programů upozorňují na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením.
celý článek
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz