Zpravodajství

Zpravodajství

Výzva pro podporu rozvoje neziskových organizací!

Sedukon, o.p.s. v rámci projektu PROACT nabízí jedinečnou možnost podpořit rozvoj osmi vybraných organizací z celé ČR.
celý článek
 

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program „Zdraví“) Ministerstvo zdravotnictví ČR jako Zprostředkovatel Programu „Zdraví“ vyhlašuje VÝZVU č. 2 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů

Cílem výzvy je posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající. Konkrétně jde o podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, včetně dlouhodobé systematické geriatrické péče v geografickém zaměření, podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem a podporu péče poskytované NNO.
celý článek
 

Nadace Partnerství a Nadace pro rozvoj občanské společnosti společně vyhlašují 1. výzvu k předkládání žádostí do programu Fond pro nestátní neziskové organizace

Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí 205 miliónů korun na podporu aktivit občanské společnosti. O granty mohou neziskovky žádat od 20. ledna.
celý článek
 

Činnost bývalého Národního institutu dětí a mládeže se od ledna rozběhla naplno

Národní institut dětí a mládeže (NIDM) ukončil svoji činnost k 31. 12. 2013. Jak jsme již informovali, většina jeho agend i s projektovou činností přešla pod Národní institut pro další vzdělávání se sídlem na Senovážném náměstí 25 v Praze 1. Od ledna letošního roku se tak aktivity bývalého NIDM opět rozběhly na plné obrátky.
celý článek
 

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Městskou částí Praha 5 pořádají snídani pro nestátní neziskové organizace z Prahy 5

celý článek
 

Pozice vhodné pro OZP nabízí Telefonica CR

Hledáte uplatnění na trhu práce? Podívejte se na web naší společnosti Telefónica www.chcidoo2.cz.
celý článek
 

Projektem roku 2013 je Národní centrum podpory transformace sociálních služeb Milana Šveřepy

Nejlepším profesionálním projektem roku 2013 byl v podvečer festivalu projektového řízení, 21. listopadu v Centru současného umění DOX, vyhlášen projekt Národní centrum podpory transformace sociálních služeb projektového manažera Milana Šveřepy ze společnosti 3P Consulting.
celý článek
 

CENA KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI

V Rytířském sále Senátu Parlamentu České republiky byli dne 19. listopadu 2013 vyhlášeni a oceněni vítězové osmého ročníku Ceny kvality v sociální péči.
celý článek
 

Neziskový sektor zná první držitele ocenění Neziskovka roku

Nejúspěšnější neziskové organizace v České republice poprvé získaly ocenění Neziskovka roku. Ta byla během slavnostního večera v prostorech Senátu Parlamentu ČR udělena ve čtyřech kategoriích.
celý článek
 

Office 365 pro neziskové organizace

celý článek
 

U kulatého stolu o uznávání neformálního vzdělávání

V pondělí 21. 10. 2013. se uskutečnil v pořadí první Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání v rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2.
celý článek
 

TZ: Známka spolehlivosti pomůže zprůhlednit neziskový sektor

Neziskové organizace budou moci už v příštím roce zažádat o značku spolehlivosti. Podmínkou jejího udělení bude nezávislé hodnocení, které posoudí, jak je organizace řízena, zda naplňuje své poslání a především jak hospodaří se svěřenými prostředky od dárců.
celý článek
 

Americký student medicíny běhá s českými dětmi na vozíku pražské půlmaratony aneb jeden z vítězných příběhů Ceny VIA BONA za individuální a firemní filantropii

celý článek
 

NENÍ TICHO JAKO TICHO - Jedinečné 4 dohody

Poslední zářijový týden proběhl v ČR Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Do projektu občanského sdružení ORBI PONTES se zapojila řada partnerů, kteří prostřednictvím kulturních a vzdělávacích programů upozorňují na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením.
celý článek
 

Druhý ročník Týdne komunikace osob se sluchovým postižením začíná

Praha, 20. 9. 2013 – O lidech se sluchovým postižením a jejich problémech toho většinová společnost mnoho neví.
celý článek
 

Seminář k problematice veřejné podpory a uplatňování pravidla „de minimis“ v dotační politice vůči neziskovým organizacím

celý článek
 

Reakce Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) na zamítnutí zákona o statusu veřejné prospěšnosti

celý článek
 

Pozvánka na tiskovou konferenci NENÍ TICHO JAKO TICHO

celý článek
 

Kaňka, o. p. s., bude od října spolupracovat s KPMG

Společnost KPMG Česká republika pro nadcházející fiskální rok naváže partnerství s Centrem Kaňka, které poskytuje vzdělávání a sociální služby pro děti s postižením. Kaňka v pátém ročníku projektu Rok společně – krok dopředu zvítězila v konkurenci 48 neziskových organizací z celé České republiky.
celý článek
 

V tomto školním roce do USA odjede 38 vládních stipendistů

Praha, 29. srpna 2013 – Ve školním roce 2013-14 vysílá česko-americký vládní stipendijní program do USA celkem 38 stipendistů – pokročilých studentů, akademických pracovníků, ale i několik zástupců neziskovek či učitele. Pobyt v USA jim dává příležitost studovat, vyučovat nebo pracovat na svých výzkumných projektech a získávat tak odborné zkušenosti, které mohou po návratu uplatnit v České republice.
celý článek
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 173 166, e-mail: nadace@neziskovky.cz