Fakta o NNO

Aktualizovaná statistika počtu NNO v letech 1990-2016


V přehledu počtu registrovaných neziskových organizací najdete statistiku za roky 1990-2015. Údaje byly shromažďovány ve společnosti Neziskovky.cz (dříve ICN) od poloviny 90. let na základě podkladů od Českého statistického úřadu. Aktuálně jsou zveřejněny statistiky ke květnu 2015. Z důvodu změn právních forem je od roku 2014 statistika vedena odděleně.

Ikona PDF Statistika počtu NNO v letech 1990-2012 podle údajů ČSÚ

Ikona PDF Statistika počtu NNO v letech 2014 až 2016 podle údajů ČSÚ 
 

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1
tel.: 224 239 876, e-mail: nadace@neziskovky.cz