infoslužby

SVĚT NEZISKOVEK


SVĚT NEZISKOVEK je měsíční webový zpravodaj, který Vám přináší informace o aktuálním dění v neziskovém sektoru.

Ve zpravodaji najdete:

 • aktuality z neziskového sektoru 
 • rozhovory 
 • téma měsíce 
 • legislativní novinky 
 • poradenství 
 • informace o grantech a finančních zdrojích 
 • informace o vzdělávacích akcích
 • knižní tipy Svět neziskovek
 • Přihlaste se k odběru SVĚTA NEZISKOVEK!

  Každý měsíc zasíláme nejzajímavější články formou newsletteru na e-mail registrovaných odběratelů, předplatitelů Grantového kalendáře a členů Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

  Přihlašování i odhlašování odběru newsletteru probíhá prostřednictvím webového formuláře na internetové adrese http://news.neziskovky.cz/

  Starší čísla webového zpravodaje (od března 2015) naleznete v archivu čísel na adrese http://news.neziskovky.cz/. 

  Předchůdcem webového zpravodaje byl elektronický Svět neziskovek, který byl odběratelům odesílán ve formátu pdf. Předchozí čísla (do února 2015) si můžete stáhnout z archivu.

   

  Partnerem Světa neziskovek je ČSOB.
  ČSOB

  Inzerce

  Zpravodaj SVĚT NEZISKOVEK patří k nejvlivnějším médiím českého neziskového sektoru. V současné době je Newsletter rozesílán na cca 4 000 registrovaných adres. Odběrateli jsou převážně neziskové organizace, a to ze všech regionů ČR. Inzerce ve zpravodaji má proto široký dosah a umožní Vám oslovit rozmanitý okruh osob a organizací.

  Své služby, výrobky nebo programy můžete ve Světě neziskovek podpořit prostřednictvím placené inzerce formou článků nebo umístěním banneru.

  Kontaktní osoba:

  Karolina Fialová

  T: 224 239 876 

  E: fialova@neziskovky.cz 


  Adresa redakce Světa neziskovek

  Nadace Neziskovky.cz

  Malé náměstí 12

  110 00, Praha 1

  T: 224 239 876

  E: redaktor@neziskovky.cz

  Odpovědný redaktor: Karolína Kratochvílová

  Uzávěrka zpravodaje je vždy 15. dne v měsíci. Vychází do 10. dne v měsíci.

  Zpravodaj Svět neziskovek ani žádná jeho část nesmí být reprodukován a zveřejňován bez písemného souhlasu vydavatele a uvedení zdroje. Komerční využití Světa neziskovek je vyloučeno.

  Nevyžádané příspěvky nevracíme. Články otištěné ve zpravodaji nemusejí vyjadřovat oficiální stanovisko redakce a vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo upravovat příspěvky nebo je nezveřejnit.

  Copyright © 2015 Nadace Neziskovky.cz

   
  tisk
  Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz