Kdo jsme

Podporují nás


Děkujeme všem dárcům, partnerům a dobrovolníkům, kteří nás podpořili a sdále podporují.

Hlavní partneři

 

Nadační fond J&Tlogo

Spolupráce Neziskovek.cz s Nadačním fondem J&T má počátek ve druhé polovině roku 2011. Potkali jsme se při diskusi nad řešením manažerských problémů neziskových organizací v ČR, které jsou často příčinou celkového kolapsu organizace. Na základě této diskuse vznikl společný projekt, jehož cílem je pomoci neziskovým organizacím přispět k jejich k dalšímu rozvoji. Díky daru Nadačního fondu J&T jsou Neziskovky.cz schopné nabízet kurzy za příznivou cenu pro neziskový sektor. V roce 2016 se drží cena za jednodenní kurz 890 Kč. Společným cílem je proškolit letos nejméně 600 pracovníků neziskových organizací.

Podpora Nadačního fondu J&T je důkazem, že v České republice existují osvícení dárci. Velmi si ceníme přístupu lidí ve vedení fondu a jeho správní radě, kterým není lhostejná úroveň vzdělanosti a profesionality neziskových organizací a s tím související míra jejich transparentnosti.


Skupina ČEZlogo

Skupina ČEZ spolupracuje s Neziskovkami.cz od začátku roku 2011. Je jedním z významných partnerů, který s námi sdílí naše poslání a považuje profesionalitu a transparentnost za hodnoty, které jsou pro neziskové organizace více než důležité. V roce 2016 podpořila Skupina ČEZ vzdělávání neziskových organizací skrze inspirativní platformu Žihadlo.

 


Nadace ČEZ

 

Nadace ČEZ podpořila v roce 2016 naši nadaci prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů částkou 100 000 Kč na realizaci projektu "Vzdělávání neziskových organizací".


 


Společnost Crystalis s.r.o.logo

Společnost Crystalis s.r.o. poskytuje účastníkům našich vzdělávacích akcí čerstvou pramenitou vodu - z jednoho místa si mohou natočit chlazenou vodu, stejně jako horkou vodu vhodnou pro přípravu čaje a kávy.


ČSOBlogo

Spolupráce s ČSOB trvá od roku 2007. ČSOB byla tradičně hlavním partnerem soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň Žihadlo roku. Jde o jedinou soutěž, která se specializuje přímo na veřejně prospěšnou reklamu a hodnotí nejen její kreativní zpracování, ale také schopnost zadavatelů reklamu zviditelnit.

V roce 2015 ČSOB podpořila Grantový kalendář a Svět neziskovek. Díky této můžeme posílit informační služby neziskovým organizacím.


Nadace Karla Janečkalogo

Díky finanční pomoci Nadace Karla Janečka v roce 2014 jsme připravili zásadní podklady pro tvorbu nového webového portálu www.neziskovky.cz, který za dobu své existence zastaral v celé řadě úrovní. Cílem je, aby vznikl portál, na kterém se budou uživatelé jednoduše a přirozeně orientovat, umožní snadno vyhledat danou informaci a bude mít kvalitní základ pro optimalizaci pro vyhledavače (SEO).

Cíle:

  • zvýšit přehlednost informací,
  • zkvalitnit poskytované informace (reagovat na aktuální potřeby NNO),
  • zvýšit „user friendly" aspekt portálu,
  • přidat nové sekce jako např. „grantový portál",
  • zjednodušit administraci portálu (vkládání/změna dat, automatické úkony např. storno kurzu).

Magistrát hl. města Prahylogo

Děkujeme magistrátu hlavního města Prahy za to, že můžeme sídlit v prostorách v centru města za výhodných podmínek.

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz