o nás

Podporují nás

Hlavní partneři

 

logo-NF-CZ_pantone021rtxt12824.jpg

Nadační fond J&T

 


Spolupráce Neziskovek.cz s Nadačním fondem J&T má počátek ve druhé polovině roku 2011. Potkali jsme se při diskusi nad řešením manažerských problémů neziskových organizací v ČR, které jsou často příčinou celkového kolapsu organizace. Na základě této diskuse vznikl společný projekt, jehož cílem je pomoci neziskovým organizacím v době krize, kdy se projevuje nedostatek peněz, a umožnit jim snadnější přístup ke vzdělávání a tím přispět k jejich k dalšímu rozvoji.  Díky daru Nadačního fondu J&T ve výši 2 milionů korun jsou Neziskovky.cz schopné nabízet jednodenní kurzy za příznivou cenu 650 Kč. Společným cílem je proškolit ročně nejméně 800 pracovníků neziskových organizací.

Podpora Nadačního fondu J&T je důkazem, že v České republice existují osvícení dárci. Velmi oceňujeme přístup lidí ve vedení fondu a jeho správní radě, kterým není lhostejná úroveň vzdělanosti a profesionality neziskových organizací a s tím související míra jejich transparentnosti.

 

 


 

 

CEZ_skupinartxt12835.jpgSkupina ČEZ

Skupina ČEZ spolupracuje s Neziskovkami.cz od začátku roku 2011. Je jedním z významných partnerů, který s námi sdílí naše poslání a považuje profesionalitu a transparentnost za hodnoty, které jsou pro neziskové organizace více než důležité. V roce 2011, 2012, 2013 a 2014 podpořila Skupina ČEZ nabídku otevřených kurzů Neziskovek.cz částkou 200 000 Kč.

Na spolupráci se Skupinou ČEZ si vážíme především odborného přístupu jejích odpovědných pracovníků, kteří rozumí potřebě vzdělávat lidi z neziskových organizací.

 

 
Nadace Karla Janečka

logo
Díky finanční pomoci Nadace Karla Janečka letos připravujeme zásadní zkvalitnění webového portálu www.neziskovky.cz, který za dobu své existence zastaral v celé řadě úrovní. Cílem je, aby vznikl portál, na kterém se budou uživatelé jednoduše a přirozeně orientovat, umožní snadno vyhledat danou informaci a bude mít kvalitní základ pro optimalizaci pro vyhledavače (SEO).

Cíle:
  • zvýšit přehlednost informací,
  • zkvalitnit poskytované informace (reagovat na aktuální potřeby NNO),
  • zvýšit „user friendly" aspekt portálu,
  • přidat nové sekce jako např. „grantový portál",
  • zjednodušit administraci portálu (vkládání/změna dat, automatické úkony např. storno kurzu).
 

obr_79rtxt12836.gifMcCann Erickson Prague

 

Reklamní agentura McCann Erickson Prague s Neziskovkami.cz spolupracuje od roku 2001. V minulosti lidé z agentury vymýšleli a pracovali na kreativních řešeních osmi z deseti ročníků celostátní PR kampaně 30 dní pro neziskový sektor. Agentura s námi spolupracovala i při vzniku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň Žihadlo roku a každoročně vysílá jednoho zástupce do poroty soutěže. Po celou dobu spolupráce McCann Erickson Prague pro Neziskovky.cz funguje jako konzultant v oblasti marketingu a PR aktivit.

 

 


 

 

CSOB_rrtxt12838.jpgČSOB


Spolupráce s ČSOB trvá od roku 2007. ČSOB je tradičně hlavním partnerem soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň Žihadlo roku. Jde o jedinou soutěž, která se specializuje přímo na veřejně prospěšnou reklamu a hodnotí nejen její kreativní zpracování, ale také schopnost zadavatelů reklamu zviditelnit.

Jednou za dva roky probíhá slavnostní udílení cen v centrále ČSOB v Praze-Radlicích. V sudé roky se pak slavnostní večer koná na jiných zajímavých místech v Praze. Pro roky  2012, 2013 a 2014 poskytla ČSOB dar na celoroční zajištění a koordinaci soutěže (výše daru se pohybuje v rozpětí 130 000 - 200 000 Kč).

Víme, že dlouhodobá podpora projektů není samozřejmostí, a proto si přístupu ČSOB velmi vážíme. Velkou radost máme také z nefinanční pomoci, kterou Neziskovkám.cz a dalším neziskovým organizacím ČSOB poskytuje formou darování reklamních předmětů, nábytku nebo počítačů.

 

 

 


 

 

Nadace Auxilia


Neziskovky.cz jsou založeny nadací Auxilia. Co to vlastně znamená, Auxilia? AUXILIA, to je podpora, pomoc, ochrana. Znalci antické kultury a historie vědí, že auxilia byly pomocné sbory římského vojska. Nadace Auxilia chce být jakýmsi pomocným sborem "armády neziskových organizací". A právě proto tato nadace založila obecně prospěšnou společnost Neziskovky.cz, která má za úkol poskytovat podporu rozvoje know-how v neziskových organizacích v České republice.

 

  

 

Nadace Vodafonelogo Nadace Vodafone

Díky Nadaci Vodafone se můžeme účastnit akceleračního programu Laboratoř s projektem Grantový diář. Připravovaná online aplikace Grantový diář bude užitečný pomocník pro subjekty občanské společnosti (neziskové organizace, jednotlivce, neformální skupiny, sociální podniky, příspěvkové organizace aj.), které pro financování svých aktivit chtějí využívat granty, dotace a stipendia. Nahradí tak v budoucnu oblíbený Grantový kalendář.

 

 


 

 

Prahartxt13507.gifMagistrát hl. města Prahy

Děkujeme magistrátu hlavního města Prahy za to, že můžeme sídlit v prostorách v centru města za výhodných podmínek.

 

 

 

 
tisk
 hledej
 

FOTOSOUTĚŽ

Neziskovky.cz, o. p. s., Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz