Kdo jsme

Podporují nás


Děkujeme všem dárcům, partnerům a dobrovolníkům, kteří nás podpořili a sdále podporují.

Hlavní partneři

 

Nadační fond J&Tlogo

Spolupráce Neziskovek.cz s Nadačním fondem J&T má počátek ve druhé polovině roku 2011. Potkali jsme se při diskusi nad řešením manažerských problémů neziskových organizací v ČR, které jsou často příčinou celkového kolapsu organizace. Na základě této diskuse vznikl společný projekt, jehož cílem je pomoci neziskovým organizacím přispět k jejich k dalšímu rozvoji. Díky daru Nadačního fondu J&T jsou Neziskovky.cz schopné nabízet kurzy za příznivou cenu pro neziskový sektor. V roce 2016 se drží cena za jednodenní kurz 890 Kč. Společným cílem je proškolit letos nejméně 600 pracovníků neziskových organizací.

Podpora Nadačního fondu J&T je důkazem, že v České republice existují osvícení dárci. Velmi si ceníme přístupu lidí ve vedení fondu a jeho správní radě, kterým není lhostejná úroveň vzdělanosti a profesionality neziskových organizací a s tím související míra jejich transparentnosti.


Skupina ČEZlogo

Skupina ČEZ spolupracuje s Neziskovkami.cz od začátku roku 2011. Je jedním z významných partnerů, který s námi sdílí naše poslání a považuje profesionalitu a transparentnost za hodnoty, které jsou pro neziskové organizace více než důležité. V roce 2015 podpořila Skupina ČEZ nabídku otevřených kurzů Nadace Neziskovky.cz částkou 150 000 Kč.

V roce 2016 podpořila Skupina ČEZ vzdělávání neziskových organizací skrze inspirativní platformu Žihadlo.


Společnost Crystalis s.r.o.logo

Společnost Crystalis s.r.o. poskytuje účastníkům našich vzdělávacích akcí čerstvou pramenitou vodu - z jednoho místa si mohou natočit chlazenou vodu, stejně jako horkou vodu vhodnou pro přípravu čaje a kávy.


ČSOBlogo

Spolupráce s ČSOB trvá od roku 2007. ČSOB byla tradičně hlavním partnerem soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň Žihadlo roku. Jde o jedinou soutěž, která se specializuje přímo na veřejně prospěšnou reklamu a hodnotí nejen její kreativní zpracování, ale také schopnost zadavatelů reklamu zviditelnit.

V roce 2015 ČSOB podpořila Grantový kalendář a Svět neziskovek. Díky této můžeme posílit informační služby neziskovým organizacím.


Nadace Karla Janečkalogo

Díky finanční pomoci Nadace Karla Janečka v roce 2014 jsme připravili zásadní podklady pro tvorbu nového webového portálu www.neziskovky.cz, který za dobu své existence zastaral v celé řadě úrovní. Cílem je, aby vznikl portál, na kterém se budou uživatelé jednoduše a přirozeně orientovat, umožní snadno vyhledat danou informaci a bude mít kvalitní základ pro optimalizaci pro vyhledavače (SEO).

Cíle:

  • zvýšit přehlednost informací,
  • zkvalitnit poskytované informace (reagovat na aktuální potřeby NNO),
  • zvýšit „user friendly" aspekt portálu,
  • přidat nové sekce jako např. „grantový portál",
  • zjednodušit administraci portálu (vkládání/změna dat, automatické úkony např. storno kurzu).

Magistrát hl. města Prahylogo

Děkujeme magistrátu hlavního města Prahy za to, že můžeme sídlit v prostorách v centru města za výhodných podmínek.

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz