o nás

Podporují nás

Hlavní partneři

 

logo-NF-CZ_pantone021rtxt12824.jpg

Nadační fond J&T

 


Spolupráce Neziskovek.cz s Nadačním fondem J&T má počátek ve druhé polovině roku 2011. Potkali jsme se při diskusi nad řešením manažerských problémů neziskových organizací v ČR, které jsou často příčinou celkového kolapsu organizace. Na základě této diskuse vznikl společný projekt, jehož cílem je pomoci neziskovým organizacím přispět k jejich k dalšímu rozvoji. Díky daru Nadačního fondu J&T jsou Neziskovky.cz schopné nabízet kurzy za příznivou cenu pro neziskový sektor. V roce 2015 se drží cena za jednodenní kurz 790 Kč. Společným cílem je proškolit letos nejméně 600 pracovníků neziskových organizací.

Podpora Nadačního fondu J&T je důkazem, že v České republice existují osvícení dárci. Velmi si ceníme přístupu lidí ve vedení fondu a jeho správní radě, kterým není lhostejná úroveň vzdělanosti a profesionality neziskových organizací a s tím související míra jejich transparentnosti.

 

 


 

 

CEZ_skupinartxt12835.jpgSkupina ČEZ

Skupina ČEZ spolupracuje s Neziskovkami.cz od začátku roku 2011. Je jedním z významných partnerů, který s námi sdílí naše poslání a považuje profesionalitu a transparentnost za hodnoty, které jsou pro neziskové organizace více než důležité. V roce 2015 podpořila Skupina ČEZ nabídku otevřených kurzů Nadace Neziskovky.cz částkou 150 000 Kč.

Na spolupráci se Skupinou ČEZ si vážíme především odborného přístupu jejích odpovědných pracovníků, kteří rozumí potřebě vzdělávat lidi z neziskových organizací.

 

 Společnost Crystalis s.r.o.logo Nadace Vodafone

Společnost Crystalis s.r.o. poskytuje účastníkům našich vzdělávacích akcí čerstvou pramenitou vodu - z jednoho místa si mohou natočit chlazenou vodu, stejně jako horkou vodu vhodnou pro přípravu čaje a kávy. 

CSOB_rrtxt12838.jpgČSOB


Spolupráce s ČSOB trvá od roku 2007. ČSOB byla tradičně hlavním partnerem soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň Žihadlo roku. Jde o jedinou soutěž, která se specializuje přímo na veřejně prospěšnou reklamu a hodnotí nejen její kreativní zpracování, ale také schopnost zadavatelů reklamu zviditelnit.

V roce 2015 ČSOB podpořila Grantový kalendář a Svět neziskovek. Díky této můžeme posílit informační služby neziskovým organizacím.

 Nadace Karla Janečka

logo
Díky finanční pomoci Nadace Karla Janečka v roce 2014 jsme připravili zásadní podklady pro tvorbu nového webového portálu www.neziskovky.cz, který za dobu své existence zastaral v celé řadě úrovní. Cílem je, aby vznikl portál, na kterém se budou uživatelé jednoduše a přirozeně orientovat, umožní snadno vyhledat danou informaci a bude mít kvalitní základ pro optimalizaci pro vyhledavače (SEO).

Cíle:

  • zvýšit přehlednost informací,
  • zkvalitnit poskytované informace (reagovat na aktuální potřeby NNO),
  • zvýšit „user friendly" aspekt portálu,
  • přidat nové sekce jako např. „grantový portál",
  • zjednodušit administraci portálu (vkládání/změna dat, automatické úkony např. storno kurzu).

 

 


 

 

Prahartxt13507.gifMagistrát hl. města Prahy

Děkujeme magistrátu hlavního města Prahy za to, že můžeme sídlit v prostorách v centru města za výhodných podmínek.

 

 

 

 
tisk
 hledej
 

FOTOSOUTĚŽ DZS

Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz