Radnice českých měst doporučují Oranžové přechody


Přechod pro chodce je jedním z nejnebezpečnějších míst v městské dopravě. Pokud by byl osvětlen, sníží se riziko střetu vozidla s chodcem až o 65 procent. Nadace ČEZ osvětluje přechody ve městech a obcích po celé republice od roku 2013. Zpětná vazba od zástupců měst a obcí, které již mají s tzv. Oranžovým přechodem zkušenosti, jejich pozitivní přínos pro bezpečnost chodců i silničního provozu jedině potvrzuje.

Venku tma, déšť a vy se zrovna v černém kabátu chystáte přeběhnout přechod přes frekventovanou silnici, protože spěcháte na autobus. A teď si představte sami sebe v pozici řidiče, který zahlédne vaši siluetu na poslední chvíli…

Osvětlování ve velkém

Na první vlně osvětlování přechodů pro chodce spolupracovala Nadace ČEZ s BESIPem a Policií ČR v rámci veřejného hlasování Vaše volba 2013. Zájem samospráv o osvětlení přechodů a pozitivní odezva veřejnosti pak Nadaci ČEZ vedly ke spuštění grantového programu Oranžový přechod.

V loňském roce pomohla Nadace ČEZ „rozsvítit“ 26 přechodů na frekventovaných nebezpečných místech pozemních komunikací. Nejčastěji žádají města a obce o osvětlení přechodů v blízkosti mateřských a základních škol.

„Snažíme se pomáhat v naplňování základního hesla bezpečnosti na silnicích, které zní vidět a být viděn, a předcházet tak nepříjemným dopravním situacím. Nebezpečných přechodů je ale stále mnoho a zájem měst, obcí i široké veřejnosti o jejich osvětlování neustává,“ řekla Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. „Mezi žádostmi nadace vybírá podle toho, jak je silnice frekventovaná, kolik chodců tu přechází, zkrátka podle potřebnosti,“ dodává manažer nadace Daniel Novák.


Oranžové přechody mají smysl

Stejně důležitá je zpětná vazba ze strany samosprávy i veřejnosti. Různá ocenění či dobré umístění v anketách potvrzují, že aktivity nadace mají smysl a že je odborná i široká veřejnost dobře přijímá.. Podstatnou součástí měření dopadu je i podrobné dotazování účastníků programu.

Z aktuálního výzkumu realizovaného společností ČEZ mezi zástupci obcí vyplývá, že spolupráci s Nadací ČEZ na programu Oranžový přechod hodnotí velmi pozitivně 85 procent respondentů. Ve dvou třetinách případů proběhla realizace Oranžového přechodu bez neočekávaných komplikací. 11 procent dotázaných muselo řešit potíže s plněním norem a předpisů nebo vyšší než předpokládanou cenu projektu.

Nejdůležitějším zjištěním je 75procentní shoda na výroku, že Oranžový přechod v jejich městě/obci přispěl k bezpečnosti chodců. Převážná většina dotázaných, 88 procent, pak grantový program Nadace ČEZ doporučuje i dalším městům a obcím.

Jen správně osvětlený přechod je bezpečnější

Osvětlení je projektováno vždy na míru -do výpočtů se zahrnuje nejen šířka silnice a přechodu, ale i okolní osvětlení, barva povrchu silnice nebo stoupání a klesání vozovky. Osvětlení přechodu má řadu specifik, např. není instalováno přímo shora, ale pod mírným úhlem vždy ze směru příjezdu aut. Chodec je tak osvětlen více ze strany, aby jej řidič viděl skutečně jasně. Současně je třeba nastavit osvětlení tak, aby řidiče ani v jednom směru neoslňovalo.

Zdroj: Nadace ČEZ

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz