Přežijí nevládní organizace rok 2020?


Asociace nestátních neziskových organizací ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Magistrátem hlavního města Praha
si Vás dovoluje pozvat na 10. všeoborovou konferenci NNO: "PŘEŽIJÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE ROK 2020?"Konference se koná 11. - 12. září v Praze.

Cílem konference je nejenom posílení široké komunikační platformy nevládních organizací a   podpora občanské společnosti na celostátní, regionální a místní úrovni, ale i formulace takových závěrů, jež budou silným argumentem pro vyjednávání zástupců nevládního sektoru s  vládou i  s krajskými samosprávami a které povedou ke zvyšování kvality a stability služeb, jaké NNO poskytují občanům ČR. Nadcházející 10. Všeoborová konference nevládních organizací se zaměří na následující oblasti zájmu:

  • Partnerství neziskového sektoru s veřejnou správou, uplatňování principů participace a subsidiarity. 
  • Systémy financování veřejně prospěšných služeb a veřejně prospěšných činností; jejich možná transformace, která by odstranila nepředvídatelnost, subjektivitu a finanční nejistotu ve stávajících dotačních systémech a vedla k možnosti nevládních organizací racionálně hospodařit a přijímat dlouhodobé strategie udržitelného rozvoje.
  • Problémy vycházející ze zvyšující se komplikovanosti podmínek a pravidel, vysoké administrativní náročnosti žádostí i realizace projektů jak z národních, tak evropských zdrojů.

Přihlašujte se zde. Konferenční poplatek za dvoudenní konferenci pro členy ANNO ČR je 500,- Kč, pro nečleny 700,- Kč. Je možné také přihlášení pouze na 1 den dle vlastního výběru, kdy participace a subsidiarita je na programu dne 11. 9. a financování NNO dne 12. 9., pak činí poplatek pro členy ANNO ČR 300,- Kč a pro nečleny 400,- Kč.

Zdroj: ANNO ČR

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz