Zúčastněte se průzkumu o budoucím vývoji organizované občanské společnosti v EU


Cílem ankety je analyzovat hlavní výzvy, kterým budou čelit občanské organizace nejen na národní, ale i na evropské úrovni. Zkoumá trendy, hnací síly změn a budoucí vyhlídky na vztahy mezi tvůrci politik a jednotlivými občanskými organizacemi jak vnitrostátně, tak i v mezinárodním měřítku. Průzkum je součástí studie, která naznačuje scénáře budoucího směřování organizací s výhledem do roku 2030 a i vy můžete přispět k objevení nových poznatků v této oblasti vyplněním krátkého dotazníku.

Cílem ankety je analyzovat hlavní výzvy, kterým budou čelit občanské organizace nejen na národní, ale i na evropské úrovni. Zkoumá trendy, hnací síly změn a budoucí vyhlídky na vztahy mezi tvůrci politik a jednotlivými občanskými organizacemi jak vnitrostátně, tak i v mezinárodním měřítku. Průzkum je součástí studie, která naznačuje scénáře budoucího směřování organizací s výhledem do roku 2030 a i vy můžete přispět k objevení nových poznatků v této oblasti vyplněním krátkého dotazníku.

Role občanských organizací procházela značným vývojem a pravděpodobně se bude i v budoucnu nadále měnit. Jejich schopnost přispívat k politickému a společenskému vývoji bude záviset na celé řadě faktorů, včetně financování, technologického rozvoje a rostoucí roli médií. Anketu, která si mimo jiné klade za cíl tyto faktory zkoumat, provádí pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru Evropská síť národních asociací občanské společnosti a CNVOS Slovinsko.

Dotazník, jehož vyplnění zabere maximálně 15 minut, naleznete zde. (https://www.surveymonkey.com/r/TJ26X8N)

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz