První ročník ceny Sleduj dopad! má vítěze


První ročník ceny Sleduj dopad! za nejlepší výroční zprávu zachycující společenský dopad neziskové organizace či sociálního podniku vyhrála obecně prospěšná společnost EDUin [1], na společném druhém a třetím místě se umístily organizace Green Doors [2] a Člověk v tísni [3]. Vítěze vyhlásila Ashoka Česká republika 18. 7. v rámci akce Neziskovky a byznys na jedné lodi.

„Jsem moc ráda, že na prvních místech se v soutěži umístily výroční zprávy organizací, které nejen řeší různé sociální problémy, ale mají také odlišné rozpočty. To ukazuje, že sledování dopadu není otázkou velkých zdrojů. Kvalita výročních zpráv byla vysoká a rozhodování těžké, nicméně u jednotlivých organizací byly patrné výrazné rozdíly v úrovni sledování dopadu uskutečněných aktivit,“ uvedla k výsledkům soutěže předsedkyně poroty Silke Horáková, spolumajitelka nakladatelské skupiny Albatros.

Vítězná organizace EDUin vytvořila svou výroční zprávu dle Standardu pro vykazování společenského dopadu (Social Reporting Standard) [4] a výborně ve zprávě prezentovala svůj řetězec dopadu. Představila nejen společenský problém, který řeší, ale i jasně kvantifikované aktivity, výstupy a výsledky i definici toho, jak rozumí dopadu a jak hodnotí svou činnost.

Zdroj: Ashoka Česká republika

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz