Hlídací psi neziskovek se sešli v Berlíně


Společně hlídají, jestli jsou neziskové organizace opravdu důvěryhodné. Zástupci monitorujících organizací z celého světa se nedávno sešli v Berlíně. Byla mezi nimi i česká Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR), která spravuje značku spolehlivosti. Podmínky pro její získání jsou ještě mnohem přísnější, než je tomu ve světě. Český dárce tak má větší jistotu, že jeho peníze jdou opravdu na dobrou věc a že s nimi nikdo neplýtvá.

Jak co nejlépe ověřit, že je neziskovka spolehlivá a můžete jí důvěřovat? O tom diskutovali v Berlíně zástupci monitorujících organizací z celého světa včetně AVPO ČR. „Přijeli odborníci nejen z Evropy, ale také z Japonska, Tchaj-wanu, Mexika, Brazílie nebo USA. Pozitivní zpráva je, že naše hodnocení a prověřování neziskových organizací je ve srovnání s našimi kolegy ze zahraničí jedno z nejpropracovanějších,“ říká Monika Jindrová, ředitelka AVPO ČR.

České hodnotitele neziskovek zajímá kromě transparentnosti finančních toků v neziskové organizaci také třeba naplňování jejího poslání, práce s dárci a etika fundraisingu. „Ve světě jsme se seznámili s různými přístupy k hodnocení neziskovek. Někde se zaměřují více na finanční stránku a hodnocení se pak podobá finančnímu auditu, jinde je hlavní důraz kladen na efektivitu vykonávaných činností. Naše hodnocení je kombinací různých přístupů a posuzuje neziskovou organizaci jako celek,“ dodává k tomu vedoucí hodnotitel značky spolehlivosti Aleš Mrázek.

O značce spolehlivosti

Značka spolehlivosti existuje od roku 2014, jejím správcem je AVPO ČR, ale o jejím udělení rozhoduje nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti. V současné době je v ČR 22 držitelů značky spolehlivosti, jejich seznam je zveřejněn na www.znackaspolehlivosti.cz

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz