Občanská společnost ve východní a střední Evropě: výzvy a příležitosti


Uplynuly více než dvě dekády od pádu komunistického režimu v zemích východní Evropy. Od té doby 16 zemí CEE regionu zakusilo období intenzivní transformace, konfliktů i obnovy. Jaký dopad měly poslední události na vývoj občanské společnosti? Stáhněte si první analýzu stavu občanské společnosti, která vznikla na půdě vídeňské univerzity ve spolupráci s ERSTE Foundation.

Změna politických systémů, etnické konflikty a nové vztahy se sousedními evropskými zeměmi - to vše se formovalo v úzké vazbě na občanskou společnost. Ale i naopak - pro občanskou společnost se mnohé události staly novým spouštěčem.

K lepšímu pochopení současného stavu občanské společnosti v 16 zemích tohoto regionu, různorodých cest vývoje a možností směřování do budoucna, vídeňská univerzita spojila síly s ERSTE Foundation, 20 výzkumnými pracovníky a více než 400 experty ze střední a východní Evropy. Výsledky jejich společného úsilí vložili do publikace "Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities”, která je první zevrubnou komparativní analýzou občanské společnosti v 16 zemích CEE regionu. Stáhnout si ji můžete na webu ERSTE Stiftung.

Zdroj: Wirtschaftsuniversität Wien

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz