Tipy na čtení na léto

Neztraťte motivaci v době blahobytu

Marian Jelínek, Kamila Jetmarová

Portál, s.r.o.

Základním tématem knihy známých koučů je rozpor mezi naším vnějším životním blahobytem a vnitřním světem, respektive pocitem spokojenosti s vlastním životem. Zatímco parametry blahobytu neustále vzrůstají, z hlediska teorie optimálního prospívání v nás pocit štěstí obecně klesá. Co pak lze v našich životech považovat za úspěch? K čemu máme motivovat, vést, inspirovat mladé lidi a včetně sebe samých? Je možné si hédonicky užívat hojnosti, a zároveň být vnitřně šťastní? Jak snížit negativní dopady nadbytku? Kniha provokuje každého moderního člověka k zamyšlení nad výše zmíněnými otázkami a praktiky ukazuje, jak s tímto rozporem naložit tak, abychom mohli být zároveň „bohatí i šťastní“.

Ukázka z knihy

K tématu doporučuje Portál, s.r.o. také tituly Stres v práci a v životě, Přecitlivělost není slabost a Sebekoučink.

 

Hra v terapii

Milan Valenta, Pavel Humpolíček a kol.

Portál, s.r.o.

Hra je již zavedeným terapeutickým prostředkem, který pomáhá odžít a zpracovat situace, které člověk prožil, případně mu pomáhá připravit se na věci, které ho čekají. Terapeutická hra má, stejně jako další terapeutické nástroje, svá pravidla, indikace a kontraindikace, může být významným motivačním faktorem v práci s klientem a zároveň ji lze využít i při práci s klienty, kteří motivovaní nejsou, nebo je jejich motivace kolísavá. Doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. se zabývá dramatickou výchovou a psychopedií a podílel se na vydání Přehledu speciální pedagogiky a Slovníku speciální pedagogiky (Portál, 2013 a 2015) jako editor. PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D, působí v Psychologickém ústavu FF MU Brno.

Ukázka z knihy

K tématu Portál, s.r.o. doporučuje také tituly Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí, Autogenní trénink a autogenní terapie a Krátká dynamická psychoterapie.


Sociální dovednosti v praxi

David Fontana v překladu Alice Zavadilové

Portál, s.r.o.

Jak dobře vás znají ostatní? Jak dobře znáte lidi, se kterými pracujete? Co můžete udělat pro zlepšení svých sociálních dovedností? Kniha jde pod povrch mechanického souboru dovedností a nabízí promyšlená a praktická vodítka účinného zvládání vztahů na pracovišti. K důležitým faktorům patří sociální hodnocení, přisuzování motivace, vliv stereotypů, schopnost vést lidi a asertivita, ale také chyby ve vedení rozhovorů, aktivní naslouchání, nabízení pomoci, sdělování nepříjemných zpráv a zvládání hněvu při konfrontaci. Cvičení a příklady z praxe pomáhají čtenáři identifikovat a prozkoumat stinné stránky vztahu s kolegy, šéfy, žáky, klienty a pacienty, jimž ve své praxi čelí.

Ukázka z knihy

K tématu doporučuje Portál, s.r.o. také tituly Komunikace ve zdravotnické péči a Práce s emocemi pro pomáhající profese.

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz