Zapojte se do výzkumu individuálního dárcovství v ČR


Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci s doc. PhDr. Pavolem Fričem, Ph.D. z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze spustil dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit,jaký význam a strukturu má individuální dárcovství v životě českých nestátních neziskových organizací.

Realizace výzkumu individuálního dárcovství vyplývá ze Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015-2020, kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 29. července 2015 č. 608. Ta ukládá Radě vlády pro nestátní neziskové organizace připravit a vládě předložit analýzu možnosti odpočtu části daru z daně z příjmů fyzických osob, které se smluvně zaváží podporovat konkrétní nestátní neziskovou organizaci po dobu nejméně pěti let. Získaná data budou sloužit jako podklad pro přípravu této analýzy a souvisejícího návrhu.

Dotazník vyplňují pouze nestátní neziskové organizace, které představují samostatnou účetní jednotku. Dotazníkové šetření je realizováno formou online formuláře a bude probíhat do pondělí 10. dubna 2017.

Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10 minut. Dotazník najdete tady: https://goo.gl/forms/ACDsmkFaW3X1EAQv1.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Alexandru McGehee, email: mcgehee.alexandra@vlada.cz, tel: + 420 296 153 264.

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz