Zkuste pracovat Projektově, doporučuje Celé Česko čte dětem


Přesto, že Celé Česko čte dětem stojí za celorepublikově známými projekty, tahle neziskovka pracuje jen ve 3 – 4 lidech. Aby vše plynule zvládali, bylo nutné otevřít se jisté míře profesionalizace. Jaké digitální nástroje vyzkoušeli? Co se jim osvědčilo pro zlepšení každodenní činnosti? A proč byste to měli zkusit taky?

Obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem se již 10 let snaží o motivaci dětí, mládeže a dospělých k pravidelnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře. Daří se jim to prostřednictvím projektů Týden čtení dětem v ČR, Čtení dětem v nemocnici anebo Babička a dědeček do školky. Proč to dělají? Věří, že pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. V neposlední řadě utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. „My neříkáme Jdi a čti si!, ale Pojď, budu ti  číst“, říká Monika Škanderová, koordinátorka kulturních projektů Celé Česko čte dětem.

Společnost v současnosti pracuje s více než 20 dílčími projekty. Velký objem úkolů vyžaduje systémová nastavení, která zahrnují podrobnou strukturu plánování, zadávání úkolů a podúkolů, určení kompetentních osob atp. Podstatnou součástí systémového nastavení je průběžná kontrola vývoje jednotlivých zadání a vyhodnocení. Tým Celé Česko čte dětem zprvu využíval pouze GoogleApps, které přinesly kontrolu nad plněním vytyčených plánů. Paralelní užívání GoogleCloudu zrychlilo a zjednodušilo komunikaci se spolupracovníky a dobrovolníky napříč republikou.

GoogleApps a GoogleCloud chtěli doplnit ještě o nové možnosti pracovat s vlastními projekty, zadávat a kontrolovat úkoly, atp. Objevili Projektově.cz. Přes počáteční skepsi a obavy se jednotliví členové přesvědčili o vhodnosti aplikace pro jejich práci. „Nejtěžší nebylo naučit se aplikaci používat, ale sednout si v týmu a začít si psát myšlenkové mapy a dobrat se k tomu, jak chceme systém řízení projektů nastavit, jak jej chceme ovládat, o čem chceme mít přehled. Na začátku je důležité stanovit si a pojmenovat, co to je projekt. Každý z nás si totiž pod tímto názvem představoval něco jiného,“ vysvětluje Monika Škanderová.

Fungování aplikace organizaci velmi příjemně překvapilo, proto se rozhodli nabyté zkušenosti sdílet a podpořit další neziskové organizace, aby to zkusily taky. Níže se můžete seznámit s výhodami užívání aplikace a jejich přínosem pro Celé Česko čte dětem:

 

  • Struktura aplikace: přehlednost a snadné užívání.
  • Kontrola projektů: detailní přehled o vývoji jednotlivých projektů, zasílání pravidelných informačních emailů, datovaný sumář úkolů, možnost vytvoření šablony pro opakující se akce.
  • Propojení emailů s aplikací.
  • Delegování úkolů jednotlivým osobám pracujícím na projektu.
  • Propojení s Google nástroji.
  • Řízení napříč republikou.
  • Zjednodušení a zrychlení komunikace v rámci komentářů pod úkolem, které jsou určené i ke sdílení různých příloh.
  • Sledování finančního rozpočtu projektu.

 

„Webovou aplikaci můžu všem neziskovým organizacím doporučit, ať už jde o velké organizace či jen o malý tým. Zlepšili jsme se v plánování, zefektivnili a zpřehlednili jsme svoji práci, urychlila se týmová spolupráce. A nemusíte se bát, že nejste IT odborníci. My taky ne,“ doplňuje Monika Škanderová.

Autorka: Monika Škanderová, Celé Česko čte dětem

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz