ODVAHOU A VYTRVALOSTÍ POMÁHAJÍ DRUHÝM. OCENIT JE MŮŽETE CENOU FLOCCUS!


Překonat bariéry, které lidem do cesty staví stáří, mentální postižení nebo závislost, chce odvahu. Tu již potřetí ocení Nadace České spořitelny prostřednictvím Ceny Floccus (www.nadacecs.cz). Udělí ji organizacím a jednotlivcům, kteří tyto znevýhodněné skupiny lidí podporují. Jedná se o stejné oblasti, ve kterých dlouhodobě působí i sama nadace.

Od 12. října do 10. listopadu 2016 je možné nominovat neziskové organizace a jednotlivce, kteří pomáhají lidem na okraji společnosti. Ceny Floccus 2017 budou vítězům uděleny na začátku února 2017 na slavnostním večeru pořádaném u příležitosti 15. výročí založení Nadace České spořitelny.
 
ZA CO A PRO KOHO JE CENA FLOCCUS URČENA?

Cena Floccus primárně oceňuje ty, kdo pomáhají ve stejných oblastech jako Nadace České spořitelny - podporují seniory, lidi s mentálním postižením nebo prevenci a léčbu drogových závislostí. Uděluje se ve 4 kategoriích: Cena pro organizaci, Cena pro jednotlivce, Cena veřejnosti a Cena zaměstnanců České spořitelny.

V kategoriích Cena pro organizaci a Cena pro jednotlivce rozhoduje porota Ceny Floccus a v každé z nich mohou být oceněni až 3 vítězové. O vítězi v kategorii Cena veřejnosti a Cena zaměstnanců České spořitelny pak svým hlasování široká veřejnost a zaměstnanci zakladatele nadace. Všechna ocenění jsou také spojena s finanční odměnou: 100 tisíc Kč pro organizaci a 50 tisíc Kč pro jednotlivce.

V tomto ročníku ocenění bude porota přikládat zvláštní váhu na finanční stabilitu neziskovek coby klíči k jejich dlouhodobé udržitelnosti. Při posuzování nominací se bude zajímat o to, co dělají organizace pro svou finanční udržitelnost i jak si zajišťují zdroje pro rozvoj své činnosti a budování vlastních kapacit.


vloženo 1.11.2016
 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz