Staňte se profesionálním lektorem!


Jedna věc je něco umět, jiná věc je naučit to ostatní.

Nadace Neziskovky.cz připravila speciální vzdělávací modul Lektorské dovednosti určený všem zájemcům o získání či prohloubení lektorských dovedností. Je možné se přihlásit na celý modul nebo pouze na vybrané kurzy.

Metody lektorské práce - 18. 5. (7 hodin)
•    učení a vyučování
•    proces učení
•    příprava vzdělávací akce
•    scénář vzdělávací akce
•    typy vzdělávacích akcí, jejich výhody a omezení
•    osobnostní typologie lektora
•    tandem a role v lektorském týmu

Facilitace - 3. - 4. 6. (14 hodin)
•    konflikt a metody jeho řešení, definice, používané formy
•    metody skupinového rozhodování (divergentní, konvergentní a kombinované)
•    řízená příprava facilitace
•    facilitovaní, včetně pořizování videonahrávek, zpětná vazba
•    reflexe učení, hodnocení

Práce s problematickými skupinami - 11. 6. (7 hodin)
•    vznik problematické situace, její prevence
•    techniky práce se skupinou – aktivizace, uklidnění, podpora tvořivosti
•    trouble makeři a jak na ně
•    intervenční metody
•    best practice pro problematické situace

Příprava workshopu - 16. - 17. 6. (14 hodin)
•    druhy workshopu a jejich využití
•    příprava řešitelského workshopu
•    práce moderátora, jeho kompetence
•    pomocníci moderátora
•    vedení workshopu
•    techniky a metody práce moderátora
•    řešení obtížných situací na workshopu
•    modelový workshop
•    vyhodnocení workshopu a další kroky

Mentoring - 22. 6. (7 hodin)
•    co je mentoring, jeho přínosy a možnosti
•    proces mentoringu, způsob práce mentora s mentee
•    aktivní naslouchání
•    vedení rozhovoru
•    formy podpory mentee
•    poskytování zpětné vazby

Prezentační dovednosti - 23. - 24. 6. (14 hodin)
•    dovedosti mluvčího - vizuální kontakt, pohyb a postoj, gestika a mimika při prezentaci
•    struktura a obsah sděkení - hlavní části prezentace
•    práce s informacemi
•    prezentační nástroje a tipy pro zvýšení pozornosti publika
•    práce se stresem a trémou
•    evaluace a zpětná vazba
•    modelové situace, videotrénink
•    evaluace a zpětná vazby k vystoupením účastníků

V případě potřeby kontaktujte koordinátorku vzdělávání na cerna@neziskovky.cz nebo na telefonním čísle 605 276 326.

Těšíme se na vás!
 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz