Poslední letošní termín programu Erasmus+: Mládež v akci je za dveřmi!


Věnujete se mimoškolní práci s mládeží? Rádi byste realizovali mezinárodní projekt v oblasti neformálního vzdělávání? Letošní poslední termín pro předkládání žádostí o grant v programu Erasmus+: Mládež v akci se neúprosně blíží!

Erasmus+Program je zaměřen na oblast neformálního vzdělávání a jeho cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 13 až 30 let a pracovníci s mládeží. Letos byla zahájena jeho nová sedmiletá fáze, která navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007-2013).

Jeho obecnými cíli jsou motivace mladých lidí k aktivnímu přístupu, odstraňování bariér a zapo­jení do společnosti. Nabízí jim možnost realizovat jejich vlastní nápady, zvýšit mobilitu a jazykovou vybavenost a získat praktickou zkušenost s prací v mezinárodním prostředí. Program klade velký důraz na rovnocenné začlenění všech mladých lidí včetně těch s omezenými příležitostmi, a tím přispívá k rozvoji jejich tolerance a solidarity. Jeho součástí je také podpora pracovníků s mládeží a jejich dalšího vzdělávání. Program se zároveň zaměřuje na vybudování evropského systému pro rozvoj a inovaci neformálního učení.

Hlavními prioritami nové fáze programu jsou podpora sociálního začleňování a dobrých životních podmínek mladých lidí, propagace aktivit ve volné přírodě a sportu, povzbuzování mladých lidí k aktivní účasti na tvorbě unijní politiky, rozvoj kompetencí jako podnikavost, mnohojazyčnost, využití informačních a komunikačních technologií v práci s mládeží a v neformálním učení a snaha o zjednodušení uznávání dovedností a kvalifikace v zahraničí.

V programu lze žádat k 1.říjnu o grant pro tyto aktivity:

1/ Klíčová akce 1:

Výměny mládeže: Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit.

Mobility pracovníků s mládeží: Projekty zaměřené na mobilitu pracovníků s mladými lidmi umožňují pořádání mezinárod­ních školení, seminářů, vytváření partnerství, studijních návštěv a praktických stáží.

Evropská dobrovolná služba: Příležitost pro organizace vyslat nebo přijmout dobrovolníka do/ze zahraničí. Zároveň je tento typ projektů příležitostí pro mladé lidi ve věku 17 až 30 let, kteří chtějí poznat život v některé z evropských zemí, získat zkušenosti, nové přátele nebo se naučit cizí jazyk.

2/ Klíčová akce 2:

Strategická partnerství: Projekty, ve kterých mají organizace nebo neformální skupiny mladých lidí příležitost aktivně se podílet na modernizaci neformálního vzdělávání. Projekt může být zaměřen na výměny osvědčených postupů, zavádění a testování zcela nových metod ve vzdělávání nebo uznávání a ověřování znalostí, dovedností a kompetencí. Zapojeny musí být minimálně 2 organizace či skupiny z různých zemí.

3/ Klíčová akce 3:

Strukturovaný dialog: Nabízí mladým lidem příležitost diskutovat s představiteli mládežnické politiky o tématech, která je zajímají a která se jich dotýkají. Dávají jim šanci zapojit se do veřejného života a přimět politiky, aby jim naslouchali. Aneb aby se o mladých lidech nemluvilo bez nich...

 

Nevíte, jestli Váš projektový nápad spadá do programu Erasmus+: Mládež v akci? Rádi byste se dozvěděli o programu více? Navštivte webové stránky www.naerasmusplus.cz a také přijďte na některou z informačních akcí v regionech dozvědět se ještě více. Informační akce formou konzultačních dní jsou organizovány Domem zahraniční spolupráce (národní agenturou pro program Erasmus+ v České republice).

PŘÍLOHY


 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz