Grantová výzva Ministerstva zdravotnictví


Výzva programu CZ 11, jejímž cílem je posilování bilaterální spolupráce v rámci projektů realizovaných z programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.


 

 

 

 


Program CZ 11

„Iniciativy v oblasti veřejného zdraví"

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje

 OTEVŘENOU VÝZVU

k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu

do Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, OPATŘENÍ A

 

Cíl Fondu pro bilaterální spolupráci:

 • přispět krozšíření bilaterální spolupráce, sdílení výsledků, zlepšení znalostí
  a vzájemného porozumění
 • posilovat bilaterální spolupráci mezi donorským státem a přijímajícím státem, vtomto případě Norským královstvím a Českou republikou

Cíl Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni:

Posilovat bilaterální spolupráci v rámci projektů realizovaných z programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví".

Cíl Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, OPATŘENÍ A:

Hledání partnerů pro projekty implementované v partnerství s institucemi z donorského státu (Norské království) pro období přípravy návrhu projektů a rozvoje těchto partnerství během přípravného období.

Výzva je zaměřena na hledání partnerů pro přípravu a realizaci projektů / sub-projektů, které budou realizovány v rámci plánovaných otevřených výzev č. 1 a č. 2 a výzvy pro Malá grantová schémata 1 a 2.

Termín vyhlášení výzvy:  3. 4. 2014

Alokace pro výzvu (prostředky Norských fondů) činí 2 000 000 Kč.

 

Oprávnění žadatelé:

Oprávnění žadatelé pro Fond pro bilaterální spolupráci, OPATŘENÍ A jsou shodní s oprávněnými žadateli navazujících výzev (otevřené výzvy č. 1 pro aktivitu II „Péče o děti", otevřené výzvy č. 2 pro aktivitu I „Psychiatrická péče" a výzvy pro Malá grantová schémata I. „Psychiatrická péče" a II. „Péče o děti"), blíže viz webové stránky MZČR.

 

Podporované aktivity jsou jednorázové nebo krátkodobé iniciativy k hledání partnerů:

 • studijní a pracovní cesty
 • pracovní bilaterální setkání svýměnou informací, sorganizací užší spolupráce nebo konkrétních společných aktivit
 • účast nebo společná účast na mezinárodních akcích scílem navazování a posilování kontaktů
 • sběr dat, tvorba studií a přehledů kprohloubení informovanosti o bilaterálním rozměru spolupráce mezi subjekty vČR a subjekty vdonorské zemi
 • účast na kontaktních seminářích, konferencích a workshopech scílem navazování a posilování kontaktů
 • organizace seminářů, konferencí a workshopů scílem navazování a posilování kontaktů
 • příprava Žádosti o poskytnutí grantu a sní spojené dokumentace ve spolupráci se subjektem / subjekty zdonorské země

Veškeré informace o vyhlášené výzvě a dokumenty ke stažení naleznete na webových stránkách  Ministerstva  zdravotnictví: www.mzcr.cz → Mezinárodní vztahy a EU → Evropské fondy → Norské fondy 2009-2014

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz