Cesta ke kvalitě v neformálním vzdělávání


V současné době stále více nabývá na významu oblast uznávání výsledků neformálního vzdělávání a celoživotního učení. Tento trend je patrný nejen u nás, ale i v okolních státech Evropské unie. Na tuto problematiku se zaměřil také Národní institut dětí a mládeže (NIDM), když v říjnu 2012 začal realizovat ve spolupráci s ministerstvem školství dvouletý národní projekt K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

Jednou z klíčových aktivit tohoto projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, je Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. A právě na toto téma pořádá Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve středu 27. března 2013 od 10.00 hod. Konferenci k uznávání neformálního vzdělávání 2013. Akce se uskuteční v sále EMPIRIA Konferenčního centra City v Praze.

Hlavním cílem úvodní konference projektu K2 - Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz) je navázat na koncept celoživotního učení, podpořit rozšiřování možností dosažitelného vzdělání uznáváním výsledků neformálního vzdělávání, tedy programů a aktivit mimo školu nebo aktivit přímo v oborech praxe, a podpořit propojování jednotlivých druhů vzdělávání.

Program konference bude zaměřen na následující témata: Vzdělávací politika Evropské unie a hlavní směry Strategie vzdělávací politiky České republiky, kampaň „Česko mluví o vzdělávání", zvyšování kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového) prostřednictvím projektu K2 a využití výstupů končícího projektu Klíče pro život (www.kliceprozivot.cz), téma uznávání výsledků neformálního vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů i vzdělavatelů, současný stav uznávání neformálního vzdělávání v ČR a na Slovensku. V průběhu konference se bude také diskutovat o spolupráci mezi sférou vzdělávání a sociálními partnery, která je nezbytná z hlediska slaďování konceptu vzdělávání a potřeb trhu práce, a o osobnosti zájemců o neformální vzdělávání z pohledu aktuálních poznatků vývojové psychologie a psychodidaktiky.

Podrobné informace o konání Konference k uznávání neformálního vzdělávání 2013, o jejím programu a možnosti registrace jsou dostupné na http://konference.ka2.cz.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2 

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz