Odborníci z KPMG proškolí desítky neziskovek


Praha, 18. února 2013: Společnost KPMG Česká republika tradičně pomáhá neziskovým organizacím v rámci svého vzdělávacího projektu ROK společně – KROK dopředu. V letošním roce opět otevřou ve spolupráci se vzdělávacím centrem Neziskovky.cz, o.p.s., bezplatné specializované kurzy pro zájemce z desítek organizací. Kurzy zaměří především na finanční řízení a zkvalitňování interních procesů.

Ve druhé fázi projektu se mohou neziskové organizace ucházet o roční partnerství s poradenskou společností  KPMG Česká republika, v rámci kterého poskytují její odborníci neziskovkám především odbornou pomoc šitou pro ně na míru. O finalistovi rozhodnou zaměstnanci KPMG Česká republika v celofiremním hlasování. V minulém ročníku projektu spolupracovala KPMG Česká republika s organizací HESTIA, občanským sdružením zabývajícím se podporou, propagací a rozvojem dobrovolnictví v České republice.

Naše společnost považuje lidský potenciál za klíčovou hodnotu. Proto vznikl projekt ROK společně - KROK dopředu, v jehož rámci naši odborníci bezplatně předávají své zkušenosti a znalosti vedoucím pracovníkům neziskových organizací. Vzhledem k velkému zájmu, se kterým se naše pomoc v uplynulých letech setkala,  i nadále pokračujeme a ve spolupráci s Neziskovkami.cz nabízíme semináře zdarma zástupcům desítek organizací," uvedl k první fázi projektu Pavel Závitkovský, partner odpovědný za CSR ze společnosti KPMG Česká republika. „Výběr organizace k bližší spolupráci bude probíhat podobně jako doposud. Tato tradice se již vžila a zaměstnanci se do výběru organizace a následné spolupráce sami aktivně zapojují," dodal .

Kurzy pomohou organizacím ještě lépe pečovat o svěřené finanční prostředky. Bonusem je, že jsou pořádány díky podpoře KPMG ČR zdarma a tak se dostává pomoci i novým a malým organizacím, které v současné době ještě nemají dostatek prostředků na placené vzdělávání. Dovednosti v oblasti daní, účetnictví a finančního řízení nebo HR jsou nezbytné pro správné fungování organizací a také pro jejich transparentnost. Aplikace získaných znalostí do běžné praxe při řízení organizace je důležitým krokem pro získání dárců. Každý z nás, který peníze svěří neziskové organizaci potřebuje vědět, že prostředky jsou správně a účelně vynakládány doplnil Marek Šedivý, ředitel partnerské organizace, obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz.

Nabídka kurzů, které pracovníci KPMG Česká republika povedou bezplatně, je dostupná v sekci otevřených kurzů na webových stránkách www.neziskovky.cz. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, v němž KPMG Česká republika hledá organizaci k bližší spolupráci, je 31. května. Více informaci na stránkách projektu ZDE.

 

 

O KPMG Česká republika

Společnost KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 740 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a Ostravě. KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenství a právní služby. Z 610 odborných pracovníků je 30 partnerů, 28 statutárních auditorů, 92 certifikovaných účetních a 71 daňových poradců. V KPMG Česká republika působí celkem 22 kvalifikovaných zahraničních odborníků.

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 138 000 pracovníků ve 150 zemích. Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative („KPMG International"), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje.

V letech 2010 a 2009 získala společnost KPMG Česká republika 1. místo v kategorii Nejštědřejší firemní dárce v žebříčku za společensky odpovědné podnikání TOP Odpovědná firma.

 

O NEZISKOVKY.CZ

O vzdělávacím a informačním centru NEZISKOVKY.CZ

Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz působí na trhu od roku 1993. Za tuto dobu prošlo kurzy a vzdělávacími programy této organizace více než 17 tisíc lidí z neziskových organizací. Nejčastěji šlo o kurzy zaměřené na získávání finančních prostředků, tvorbu projektů, řízení organizací a manažerské dovednosti. Kromě vzdělávacích a informačních služeb pro neziskové organizace se Neziskovky.cz dlouhodobě věnují také propagaci práce neziskových organizací mezi širokou veřejností. Od roku 1998 po dobu deseti let Neziskovky.cz každoročně pořádaly celostátní informační kampaň 30 dní pro neziskový sektor. Na mediální kampaň navázala v roce 2007 soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo roku.

Informační portál Neziskovky.cz existuje od roku 2002 a obsahuje nejrozsáhlejší katalog českých neziskových organizací a jimi poskytovaných služeb. Neziskovky.cz prostřednictvím svých internetových stránek spravují Burzu práce, daňový kalkulátor, databázi finančních zdrojů, bazar nebo poskytují základní poradenství týkající se neziskové sféry. Firemním klientům pomáhají v oblasti společenské odpovědnosti, firemního dárcovství a filantropie.

Neziskovky.cz mají své zastoupení v  Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a podílí se na vzniku nové legislativy. Neziskovky.cz jsou členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD), členem Tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA) a členem mezinárodní sítě International Capacity Building Alliance (ICBA).

V minulosti například stály Neziskovky.cz společně s partnery Ministerstvem informatiky ČR a Centrem pro výzkum neziskového sektoru u zrodu Evidence nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy. V současné době se podílí na novele zákona o obecně prospěšných organizacích a vzniku návrhu nového zákona o veřejně prospěšných organizacích.

 

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz