Projekt „Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách“ finišuje


V roce 2011 se obecně prospěšná společnost Partners Czech, o.p.s. stala úspěšným žadatelem o dotaci na projekt s názvem "Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách".

Projekt byl zahájen dle harmonogramu v září 2011 a bude ukončen v srpnu 2013. Je určen pouze pro vedoucí pracovníky v sociálních službách, kteří potřebují mít základní znalosti a dovednosti v řízení organizace, řízení lidí, financí a dalších zdrojů, kvalifikovaně se orientovat v procesech řízení. Cílem projektu je poskytnout manažerům v sociálních službách ucelený akreditovaný cyklus vzdělávání a zlepšit tak manažerské dovednosti, což přinese vyšší efektivitu v řízení a poskytování sociálních služeb. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. V rámci projektu jsou nabízeny dva dlouhodobé vzdělávací cykly s časovou dotací 200 hodin a šest krátkodobých kurzů tématicky zaměřených na vybraná manažerská témata. Všechny kurzy byly úspěšně naplněny a rozběhnuty.  V lednu 2013 úspěšně absolvovalo I. cyklus dlouhodobého kurzu 20 účastníků. V rámci II. cyklu dlouhodobého vzdělávacího kurzu proběhlo zatím 7 setkání. Z krátkodobých tematických kurzů byly úspěšně realizovány 2 kurzy a  další čtyři proběhnou od února do června 2013. Všechny kurzy jsou již naplněny. Nabízíme vám několik reakcí z naší "manažerské kuchyně" od účastníků našich kurzů:

"Tento ucelený kurz rozhodně obohatil mou práci. Záměrně používám termín ucelený, protože pro mě ucelený opravdu byl. Na začátku jsem měla pocit, že některá témata jsou „mimo mísu", ale po jejich absolvování jsem zjistila, jak byla jednotlivá témata propojena a v podstatě na sebe navazovala a z každého setkání jsem si ukrojila kousek.“

„Kurz mi dal základní představu o tom, jak bych měla jako manažer fungovat, postupovat, vést tým lidí. Mám pocit, že už mám tvrdou půdu pod nohama, vím, že ta těžší část „vzdělávání" je praxe. Bez kurzu by to bylo velmi nesnadné. Všem vám děkuji."

"Maximální spokojenost s celkovým kurzem, super přednášky a přínosné modelové situace. Byl to přesně takový kurz, jaký jsem potřebovala – ucelené manažerské vzdělávání. Přínosné v zaměstnání i v osobním životě (plánování času)."

Projekt nenaplnil pouze rozměry vzdělávací. Po ukončení I. dlouhodobého cyklu se účastníci kurzu domluvili, že se budou pravidelně setkávat střídavě v zařízení jednotlivých účastníků a budou mít tak příležitost k výměně zkušeností v konkrétní problematice, na které se vzájemně a předem dohodnou. Vzniklo tedy jakési neformální fórum vedoucích pracovníků v sociálních službách, které bude akční napříč několika kraji. Pro upřesnění v tomto kurzu byli účastníci ze Středočeského kraje, kraje Vysočina a z Jihočeského kraje. Místem dopadu projektu jsou však i další kraje, které najdete na našich webových stránkách www.partnersczech.cz.  Zde najdete také více informací o projektu a další reflexe účastníků kurzů.

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz