Výzva SozialMarie 2013


Také tento rok hledáme uchazeče / zřizovatele projektu, jež inovativním způsobem reagují na změny ve společensko – politických podmínkách. Celkem 15-ti nejlepším projektům bude předána cena SozialMarie a budou ohodnoceny výhrou v celkové hodnotě 42.000 Eur.

 

 

Nově: k relevantnímu území pro podání žádosti SozialMarie patří nyní celá Česká republika
SozialMarie posiluje svoje středoevropské pole působnosti a zájmu: k celkovým územím, jež spadají do působnosti SozialMarie, patří od roku 2013 vedle Rakouska a Maďarska také nově celá Česká republika. Pro projekty ze Slovenska, Polska, Chorvatska, Slovinska a Německa platí stále, že musí být realizovány v okruhu 300 km vzdušnou čarou od Vídně. Projekty z Maďarska je nutné podat v maďarštině, projekty z ČR v češtině; společně s německým či anglickým překladem.

Podací lhůta: končí v úterý, 5. února 2013, 24.00 hod. Nově možnost podání žádosti online! Formulář žádosti můžete vyplnit prostřednictvím našich webových stránek.

Aktivní záštita 2013: Gabriele Zuna-Kratky, ředitelka Technického muzea ve Vídni (Rakousko); András Ujlaky, ekonom (Maďarsko); Táňa Fischerová, herečka (Česká republika)

Od roku 2012 SozialMarie také předává ceny publika. Tentokrát se bude jednat o celkem tři ceny publika, udělené vždy jednomu z projektů z následujících zemí: Rakouska, Maďarska a České republiky. Oslovte svoje přátele, aby pro Váš projekt v období mezi 26. únorem a 25. březnem 2013 prostřednictvím webových stránek SozialMarie hlasovali!

Důležité odkazy:
Výzva
Kritéria
Podmínky účasti
Formulář pro podání žádosti

 

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz