TZ: Spolkový rejstřík podle nového občanského zákoníku by měly vést rejstříkové soudy

Veřejně přístupný rejstřík spolků, s jehož vznikem počítá nový občanský zákoník, by měl být podle zástupců Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) veden u rejstříkových soudů, nikoliv na Ministerstvu vnitra, které o jeho vedení také projevuje zájem. Podle prezidenta AVPO Marka Šedivého soudy již dnes vedou rejstřík nadací a nadačních fondů a rejstřík obecně prospěšných organizací, a není proto důvod, proč by v budoucnu neměly spravovat také seznam registrovaných spolků.

Se svým stanoviskem se zástupci AVPO obrátili také na premiéra Petra Nečase, předsedkyni poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou, místopředsedkyni vlády a předsedkyni Legislativní rady vlády Karolínu Peake, 1. místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, ministra vnitra Jana Kubiceho a zmocněnkyni pro lidská práva Moniku Šimůnkovou.

Novou podobu vedení veřejných rejstříků upraví rejstříkový zákon, který naváže na nový občanský zákoník.

„Nový rejstřík spolků bude na rozdíl od dosavadního rejstříku občanských sdružení veřejně přístupný a bude obsahovat informace, které zásadním způsobem přispějí k transparentnosti neziskového sektoru v České republice. Velmi se přimlouváme za to, aby byl veden u rejstříkových soudů. Skončí tak dosavadní roztříštěnost, kdy dosavadní neveřejný rejstřík občanských sdružení vedlo ministerstvo vnitra a informace o jednotlivých organizacích nebyly k dispozici,“ uvádí hlavní argumenty Marek Šedivý.

„V této chvíli soudy řeší většinu právnických osob, včetně obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů. Neexistuje žádný rozdíl mezi spolky a ostatními právními formami neziskového sektoru – jde o soukromé právnické osoby, a proto nevidíme důvod, proč by o spolcích neměly rozhodovat také soudy. Současná občanská sdružení a následně spolky jsou jako ostatní právnické osoby nezávislé na státu a o jejich vzniku, změnách a zániku by měl rozhodovat nezávislý soud, nikoliv státní úřad jako je Ministerstvo vnitra,“ dodal Šedivý.

Asociace veřejně prospěšných organizací není jedinou asociací, která podporuje převedení rejstříku spolků pod soudy. Ke stejnému závěru došla ve svém usnesení také 8. všeoborová konference nestátních neziskových organizací, která se konala v polovině dubna na půdě parlamentu a které se zúčastnili ministr práce a sociálních věcí a zmocněnkyně pro lidská práva.

Pro více informací kontaktuje:

Marek Šedivý
prezident Asociace veřejně prospěšných organizací
tel.: 603 154 999
e-mail: sedivy@avpo.cz

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) vznikla v létě 2010 a sdružuje a podporuje neziskové organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání své veřejně prospěšné činnosti, bez ohledu na to, zda organizace má zaměstnance nebo pracuje s dobrovolníky. Členové AVPO o sobě zveřejňují údaje přesahující rámec současných zákonných povinností, jako je například složení finančních zdrojů organizace nebo součet nejvyšších tří mezd v organizaci za rok.

V současnosti AVPO sdružuje 75 organizací, mezi nimi například obecně prospěšnou organizaci Neziskovky.cz, občanské sdružení Hestia, Asociaci pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s., Ligu vozíčkářů, LORM – společnost pro hluchoslepé, Nadaci Divoké husy, DUHA, Tyfloservis a další.

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz