Když jednotlivec shání peníze…


Připravila: Kateřina Pojerová, informační specialistka, pro zpravodaj SVĚT NEZISKOVEK 3/2010 © Neziskovky.cz, o.p.s.

Na informační oddělení Neziskovek.cz se čas od času obracejí lidé, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, potřebují financovat studium, zejména v zahraničí, nebo shánějí peníze na vlastní tvůrčí projekty. Databáze finančních zdrojů a Grantový kalendář, který Neziskovky.cz vydávají, sledují primárně grantové programy pro subjekty – neziskové organizace. Výjimkou jsou stipendia a granty pro zástupce neziskovek (jako např. Fulbright-Masarykovo stipendium, program Rok jinak Nadace Vodafone apod.).

Lidem, kteří se nacházejí v obtížné sociální nebo finanční situaci a mají vůli ji změnit, nejčastěji radím obrátit se na některou z občanských poraden. Ty sdružuje Asociace občanských poraden, na jejíchž webových stránkách lze najít informace o službách občanských poraden a kontakt na poradnu v místě bydliště, resp. výskytu klienta. Pokud se jedná vysloveně o specifický problém, který klient řeší, doporučím mu podívat se do Katalogu neziskovek, kde najde neziskové organizace, které se konkrétní oblastí v určitém regionu zabývají.

Další možností jsou nadace a nadační fondy, které poskytují individuální nadační příspěvky (granty) v otevřeném grantovém řízení. „Individuální“ znamená, že žadatelé jsou fyzické osoby a „otevřené“ znamená, že se do grantového řízení (soutěže) může přihlásit každý, kdo splňuje daná kritéria. To, jestli nadace nebo nadační fond poskytuje individuální granty zpravidla určuje již statut organizace, ze kterého vyplývá strategie grantování (proces předělování grantových příspěvků).

Individuální nadační příspěvky spadají většinou do kategorie krátkodobých malých grantů, jejich přidělování se řídí jasnými pravidly a většinou existují standardní formuláře. Výjimkou jsou programy, ve kterých žadatel úrovní zpracování žádosti prokazuje způsobilost řídit svůj projekt (jako např. programy Hlávkovy nadace).

Rozdělování finančních příspěvků jednotlivcům představuje na jednu stranu pro nadace a nadační fondy větší riziko a administrativní zatížení, na druhou stranu je lákavé podpořit žadatele přímo a vidět, jaký to mělo pozitivní vliv na jeho život, příp. i život lidí v jeho okolí. Některé nadace a nadační fondy vypisují programy, v rámci nichž mohou o podporu žádat neformální (dobrovolnické) skupiny. Příkladem jsou programy Mládež v akci či Make a Connection. V rámci takových programů bývají často vyčleněny prostředky i na školení a konzultace projektů.

Individuální nadační příspěvky poskytují například tyto subjekty:

Garris, a.s.
http://www.garris.cz/pomahame

Linhartova nadace
http://www.linhartovanadace.cz

Nadace Český hudební fond
http://www.nchf.cz

Nadace Český literární fond
http://www.nclf.cz

Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY
http://www.bariery.cz

Nadace Jedličkova ústavu Praha
http://www.nadaceju.cz

Nadace LANDEK Ostrava
http://www.nadace-landek.cz

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"
http://www.hlavkovanadace.cz

Nadace Naše dítě
http://www.nasedite.cz

Nadace Open Society Fund Praha
http://www.osf.cz

Nadace Preciosa
http://www.nadace.preciosa.cz

Nadace Sophia
http://www.nadacesophia.cz

Nadace sportující mládeže
http://www.nsm.cz

Nadační fond Českého rozhlasu
http://www.svetluska.net

Nadační fond J&T
http://www.nadacnifondjt.cz

Nadační fond Jihočeské naděje
http://www.jihoceskenadeje.cz

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
http://www.nadacnifondklausovych.cz

Nadační fond VĚTRNÍK
http://www.nfvetrnik.cz

Zdroj: HURYTOVÁ, Ivana. Grantování : proces přidělování grantových příspěvků. Brno : Doplněk, 2001. ISBN 80-7239-092-9.

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz