Burza práce Nadace Neziskovky.cz

Terénní sociální pracovník/ce se zaměřením na komplexní práci s rodinou

datum zadání: 14.11.2017
organizace: DROM, romské středisko
pozice/obor: Sociální práce, zdraví
ohodnocení: 25.000Kč
lokalita: Jihomoravský
kontakt: klimparova.drom@seznam.cz, tel. 728 386 041
url: http://www.drom.cz
POPIS:
Příspěvková organizace DROM, romské středisko vypisuje výběrové řízení na pozici Terénní sociální pracovník/ce se zaměřením na komplexní práci s rodinou, sociální pracovník - klíčový pracovník Programu pomoci a podpory pěstounským rodinám
(sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 o soc. službách, sociální pracovník dle zákona 359/1999 Sb. Zákona o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění)

Úvazek: 1,0
Nástup: leden/únor 2018

Náplň práce:
• práce s rodinami v oblasti sociální, preventivní, vzdělávání (základní sociální poradenství, po-moc při sepsání úředních listin, doprovod a asistence na jednáních s úřady, pomoc při řešení problémových rodinných situací, výchovných problémů nezl. dětí, asistence při výběru školy na všech úrovních vzdělávacího systému, asistence při průchodu vzdělávacím systémem, komuni-kace s úřady / ÚP, OSPOD a vzdělávacími institucemi, zprostředkování kontaktu na další služby)
• práce s rodinami jak v poradně, tak v terénu v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením na území města Brna
• doprovázení pěstounských rodin jako klíčový pracovník / pomoc, podpora a vzdělávání pěstou-nů/

Požadujeme:
• odbornou způsobilost sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 o soc. službách (minimálně vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku/ a dále odbornou způsobilost dle zákona 359/1999 Sb. Zákona o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění / § 49 a)
• orientaci v problematice sociální práce, především terénní sociální práce s rodinou
• rámcovou znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• rámcovou znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oblast rodinného práva
• časovou flexibilitu (pracovní doba je pohyblivá)
• uživatelskou znalost práce na PC
• samostatnost, spolehlivost
• komunikační a organizační dovednosti

• schopnost přímé práce s klientem
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• plná svéprávnost
• schopnost zvládat náročné, stresové situace


Nabízíme:
• práci na plný pracovní úvazek v zavedené a respektované organizaci
• platové ohodnocení 25.000 Kč hrubého (po zkušební době)
• zajímavou a rozmanitou práci
• prostor pro seberealizaci v kreativním zaměstnání
• možnost dalšího vzdělávání v oboru
• pravidelné intervize a supervize

Strukturovaný životopis a motivační dopis dodejte nejpozději do 30.11.2017 včetně, v písemné formě na adresu organizace nebo elektronicky. Vybraní uchazeči a uchazečky budou kontaktováni telefonicky s pozvánkou k osobnímu pohovoru, kde bude třeba předložit doklad o nejvyšším ukon-čeném vzdělání.

Žádosti, které nesplní výše uvedené podmínky, budou automaticky vyřazeny.

Organizace si vyhrazuje právo místo neobsadit, pokud výběrová komise nevybere nikoho z uchazečů.

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Klimparová, Bratislavská 41, 602 00 Brno, klimparo-va.drom@seznam.cz

Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz